Suomen riistakeskus hakee REVIIRIYHTEISTYÖN KEHITTÄJÄÄ

 

Suomen riistakeskus hakee maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan hankkeeseen henkilöä, jonka päätehtäviin kuuluu susikannan hoitosuunnitelmassa määritellyn reviiriyhteistyön kehittäminen ja koordinointi, koulutusmateriaalituotanto sekä muiden hoitosuunnitelmatoimenpiteiden edistäminen. Kyseessä on äitiysloman sijaisuus aikavälillä huhtikuu – lokakuu 2018.

Reviiriyhteistyön kehittäminen -hankkeeseen palkattavan työntekijän sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Seinäjoella.

Toimen hoitaminen edellyttää

  • korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta
  • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • susipolitiikan tuntemusta ja paikkatieto-osaamista
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa

 

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan mieluiten huhtikuussa 2018.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 6.4.2018 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella:

Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Reviiriyhteistyön kehittäminen -hanke.

 

Lisätietoja

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi puhelin 029 431 21 05