Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee määräaikaista asiantuntijaa

Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja valvonnassa toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jolla on 15 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Suomen riistakeskuksen tehtäviksi on riistahallintolaissa (158/2011) säädetty mm. edistää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa, huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta ja hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Suomen riistakeskus hakee sijaista asiantuntijan perhevapaan ajalle alkaen 1.6.2023. Työpanos koostuu pääasiassa asianhallinnan, asiakaspalvelun sekä riistanhoitoyhdistysten valtionapu- ja valvonnan rooleista. Sijaisuuden arvioitu kestoaika on yksi vuosi.

Asianhallintaroolissa hoidat tiimin jäsenenä kirjaamotoimintoja Dynasty -asianhallintajärjestelmän avulla. Sinulla on mielellään koulutus tai muutoin riittävä asiantuntemus kirjaamo- ja asianhallintatehtäviin. Asiakaspalvelutiimissä hoidat omalta osaltasi puhelinpalvelua sekä vastaat sähköisiin tiedusteluihin. Valtionapu- ja valvontatiimin jäsenenä tehtäviisi kuuluu riistanhoitoyhdistysten koulutus ja neuvonta talous- ja hallintoasioissa sekä riistanhoitoyhdistysten varojen käytön valvonta. Tehtävän hoitamisessa on eduksi hyvä riistanhoitoyhdistyskentän ja riistahallinnon tuntemus.

Edellytämme hakijalta:

  • tehtäviin soveltuvaa koulutusta (luonnonvara-ala, taloushallinto)
  • talous- ja asianhallinnan prosessien hallintaa sekä käytännössä osoitettua kokemusta
  • sujuvaa taloushallinto- ja Office -ohjelmien osaamista
  • erinomaista yhteistyökykyä ja tiimityötaitoja
  • mielellään riistanhoitoyhdistystoiminnan tuntemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa

 

Toimen sijoituspaikka on jokin riistakeskuksen toimipisteistä.

Sijaisuus on lähtökohtaisesti vuoden voimassa oleva 3 kk:n koeajalla. Sijaisuus tulisi ottaa vastaan viimeistään 1.6. 2023.

Palkka määräytyy riistakeskuksen työehtosopimuksen ja palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Mikäli katsot olevasi sopiva henkilö tähän tehtävään, lähetä hakemuksesi ja CV 5.4.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@riista.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Suomen riistakeskus, Kirjaamo Sompiontie 1 00730 Helsinki (lisää kuoreen merkintä: Perhevapaan sijaisuus).

Lisätietoja antavat:

apulaisjohtaja Jari Pigg,   p. 029 431 2102,  jari.pigg@riista.fi

hallintopäällikkö Tuomo Pispa,  p. 029 431 2106,  tuomo.pispa@riista.fi

JHT -päällikkö Sauli Härkönen, p. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi