Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee erikoissuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 3/2020–6/2021.

Erikoisuunnittelijan tehtävänä on MetsäpeuraLIFE- hankkeessa (LIFE15 NAT/FI/000881) valmisteltavan metsäpeurakannan hoitosuunnitelman valmistelu.

Suomen riistakeskus on mukana toteuttamassa Metsähallituksen koordinoimaa MetsäpeuraLIFE-hanketta, jonka päätavoitteena on palauttaa metsäpeura sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle. Tähän pyritään palautusistutusten ja monipuolisen keinovalikoiman avulla, joiden tavoitteena on tukea metsäpeurakannan vahvistumista ja levittäytymistä sekä seurata kannan kehitystä.

Erikoissuunnittelijan tehtäviin kuuluu:

  • hoitosuunnitelman osioiden valmistelu- ja kirjoitustyöt
  • sidosryhmätyö ja sidosryhmien osallistaminen hoitosuunnitelman laadintaan

Tehtävän sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuten osoitettua perehtyneisyyttä metsäpeurakannan ekologiaan, tutkimukseen ja kannanhoitoon
  • näkemystä monilajisen kannanhoidon (hirvieläimet/suurpedot) kehittämisestä
  • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista taitoa; ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi
  • yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä, neuvottelutaitoja sekä valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa

Lisäksi eduksi katsotaan: riistakantojen arviointimenetelmien ja riistantutkimuksen tunteminen ja yleisosaaminen sektorilta, verkostoitumistaidot ja paikkatieto-osaaminen.

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 13.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija / metsäpeuraLIFE.

Lisätietoja antavat:

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

riistapäällikkö Mikael Luoma, puh. 029 431 2271,  mikael.luoma@riista.fi