Siirry sisältöön

STM ja YM: Komission esitys lyijyhaulirajoituksesta hyväksyttiin tänään – Suomi äänesti esitystä vastaan

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö:

EU:n jäsenmaat ovat tänään hyväksyneet komission ehdotuksen lyijypitoisten haulien käytön ja hallussapidon rajoittamiseksi kosteikkoalueilla. Ehdotus hyväksyttiin selvällä määräenemmistöllä EU:n kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavassa ns. REACH-komiteassa. Rajoitus tulee voimaan siirtymäajan jälkeen vuoden 2023 alkupuolella.

Suomi äänesti komission ehdotusta vastaan, sillä rajoituksen valvonnan järjestäminen Suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja kosteikkovaltaisessa maassa on vaikeaa ja kallista. Merkittävä osa Suomen pinta-alasta on rajoitukseen sisältyvän laajan määritelmän mukaisesti kosteikkoa, joka kuuluu nyt hyväksytyn rajoituksen piiriin.

Suomi on jo rajoittanut vesilintujen metsästystä lyijyhauleilla metsästyslain nojalla. Tuleva lyijyhaulirajoitus koskee kaikkea ampumista ja hallussapitoa kosteikoilla, joten se on selvästi nykyistä kansallista säädöstä laajempi. Rajoitus koskee myös urheiluammuntaa ampumaradoilla, jotka sijaitsevat kosteikkoalueella.

Suomessa mietitään seuraavaksi, mitä päätös tarkoittaa Suomen kannalta.

Euroopassa kuolee vuosittain satoja tuhansia vesilintuja lyijyhaulien aiheuttamaan lyijymyrkytykseen. Suomi on sitoutunut EU:n kemikaalilainsäädännön mukaiseen tavoitteeseen vähentää sekä terveydelle että ympäristölle vaarallisen lyijyn käyttöä. Lyijy pyritään korvaamaan vaarattomammilla aineilla aina, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.