Siirry sisältöön

Selvitys rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämisestä valmis

Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen luonnonsuojelulailla (1096/1996) rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämistarpeista. Korvausmenettelyä koskevan sääntelyn kehittäminen on tarpeen, koska rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa, eikä nykyinen sääntely vastaa perustuslain vaatimuksia.

Selvityksessä analysoitiin ELY-keskusten vuosina 2012–2016 tekemät avustuspäätökset, jotka perustuvat rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista annettuun ympäristöministeriön päätökseen (1626/1991). Samoin perehdyttiin rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyä ja korvaamista koskevaan sääntelyyn Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Virossa. Lisäksi kartoitettiin EU:n valtiontukea koskevaa sääntelyä ja arvioitiin mahdollisuutta siirtää korvaukset joidenkin lajien tai vahinkotyyppien osalta vakuutusten piiriin. Hankkeessa haastateltiin keskeisiä sidosryhmiä.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien, erityisesti lintujen, aiheuttamien vahinkojen kasvu 2010-luvulla johtuu ennen kaikkea sekä tiettyjen lintulajien kantojen vahvistumisesta että lintujen muuttoreittien ja muuttokäyttäytymisen muutoksista. Linnuista eniten vahinkoja aiheuttavat naakka, kurki ja valkoposkihanhi. Myös muutokset maatalouskäytännöissä, kuten tila- ja yksikkökoon kasvaminen, ovat vaikuttaneet vahinkojen lisääntymiseen.

Selvitysryhmä esittää 14 suositusta korvausmenettelyn kehittämiseksi. Suositukset liittyvät muun ohella perustuslakiin, EU:n valtiontukisääntelyyn, vahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä rahoituksen myöntämiseen liittyvään menettelyyn.

Selvityksen ovat laatineet yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden tutkimusryhmä ja Linnunmaa Oy. Hankkeen loppuraportin lisäksi hankkeessa tuotettiin kuusi syventävää taustaselvitystä, jotka ovat osa ympäristöministeriölle toimitettua loppuraporttiaineistoa. Loppuraportti tullaan julkaisemaan ympäristöministeriön Raportteja-sarjassa.

Lisätietoja:

Professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 575 1589, etunimi.sukunimi@uef.fi

Tutkija Tero Laakso, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 353 1245, etunimi.sukunimi@uef.fi

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, p. 0295 250 374, etunimi.k.sukunimi@ym.fi