Saalistietojen ilmoituspalvelu otettu innolla vastaan

Metsäkauris- ja ilvessaaliin on viime elokuusta lähtien voinut ilmoittaa sähköisesti Suomen riistakeskuksen verkkopalvelussa. Tähän mennessä kauriista on kirjattu yli 3 200 ja ilveksestä yli 300 ilmoitusta. Saalistietojen ilmoituspalvelu on helpottanut metsästäjien ja riistakeskuksen työtä vähentämällä moninkertaista tietojen syöttämistä sekä jälkikäteiskyselyjä saaliin yksityiskohtien osalta. Kaurissaaliin raportteja voivat nyt selata kaikki aina metsästysseuroja myöten.

Metsäkauriin saalisilmoitus tulee jättää seitsemän päivän kuluessa kaadosta ja ilveksestä ensimmäisenä arkipäivänä. Kauriin metsästys päättyi tammikuun lopussa, joten ilmoituksen viimeisistäkin kaadoista ehtii tehdä vielä perjantaihin saakka. Suomen riistakeskus kannustaa myös ilveksen poikkeusluvan saajia kokeilemaan loppujen kaatojen osalta sähköistä ilmoittamista. Palvelu on tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Suomen riistakeskus kiittää kaikkia uutta palvelua hyödyntäneitä metsästäjiä. Myönteiset kokemukset rohkaisevat kehittämään toimintaa entisestään.

Siirry saalisilmoitusten verkkopalveluun