Siirry sisältöön

Rovaniemellä koulutetaan uusia metsästäjiä osana ammatillisia opintoja

Rovaniemen riistanhoitoyhdistys ja Lapin koulutuskeskus REDU järjestivät yhteistyössä metsästäjätutkintoon valmentavan kurssin.

Metsäkoneopetuksen ja luonto- ja ympäristöalan opiskelijoista kurssille osallistui yhteensä 37 oppilasta. Heistä kaksikymmentä suoritti metsästäjätutkinnon kurssin jälkeen, osalla tenttiminen jää myöhemmäksi. Redussa metsästäjätutkinto päätettiin järjestää, koska se kiinnosti oppilaita.

– Oppilailta kysyttiin syksyllä 2022 halukkuutta osallistua metsästäjätutkintoon valmistavaan koulutukseen ja suorittaa tutkinto. Halukkaita tutkinnon suorittajia löytyi niin nuorista opiskelijoista kuin aikuisopiskelijoistakin, metsäkoneopetuksen lehtori Kari-Pekka Poutanen Redusta kertoo.

Metsäalan opinnoissa on valinnaisena tutkinnonosana metsien monikäyttö, joka sisältää muun muassa riistanhoitoon, riistanelinympäristöihin ja metsästykseen liittyviä teemoja.

– Metsästäjätutkinto sopii tähän opintokokonaisuuteen hyvin. Kurssille osallistuneilta oppilailta tuli hyvää palautetta. Moni oli sitä mieltä, että tästä pitäisi tulla pysyvä käytäntö, Poutanen sanoo.

Helmi-maaliskuussa 2023 järjestetty kurssi oli onnistunut ja opiskelijat olivat aidon kiinnostuneita riistasta ja metsästyksestä. Oppilaitosyhteistyö luo hyvät puitteet kurssin järjestämiselle.

– Oppilaitoksen ja riistanhoitoyhdistyksen yhteistyö on hyvä tapa tavoittaa metsästyksestä kiinnostuneita nuoria. Koulupäivän ohessa suoritettava kurssi myös madaltaa kynnystä osallistua kurssille, Rovaniemen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Aleksi Junttila sanoo.

Opetus tapahtui koulupäivän aikana ja kesti yhteensä 12 tuntia. Opetuskertoja oli yhteensä neljä. Kouluttajana kurssilla toimi Veli Saarijärvi Rovaniemen riistanhoitoyhdistyksestä. Tutkinnot suoritettiin kaikille avoimissa tilaisuuksissa.

– Kurssin jatkeeksi Redun opiskelijoille on suunnitteilla ampumaratapäivät, jossa syvennytään turvalliseen aseenkäsittelyyn simulaattorilla ja ampumaradalla, Junttila kertoo.

Kurssi toteutettiin osan maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Riistanhoitoyhdistyksen kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan kehittäminen -hanketta. Rovaniemellä hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.

 

Metsästäjätutkinto

Metsästäjätutkinto sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille. Metsästäjän opas, metsästäjätutkintokoulutus ja tutkinto muodostavat vastuullisuuden koulutusohjelman, jossa perehdytään muun muassa metsästyslainsäädäntöön, lajintuntemukseen, riistaekologiaan, riistanhoitoon sekä yleisesti vastuulliseen ja turvalliseen metsästykseen, saaliin hyödyntämistä unohtamatta.

– Metsästäjätutkinnon suorittaminen on ollut hyvin suosittua viime vuosina. Vuonna 2022 tutkinnon suoritti hyväksytysti 8 048 henkilöä, mikä on vielä selvästi enemmän kuin kolmena edellisenä vuonna, erikoissuunnittelija Marko Mikkola Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Metsästäjätutkinto on ollut Suomessa käytössä kohta 60 vuoden ajan. Nykymuotoiset tutkintokysymykset ja tutkintoon valmentavat oppi- ja koulutusmateriaalit otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta.

 

Lisätietoa:

Toiminnanohjaaja Aleksi Junttila, Rovaniemen riistanhoitoyhdistys, puh. 0400758334

Lehtori Kari-Pekka Poutanen, Redu, puh. 0401835230

Metsästäjätutkinto: Erikoissuunnittelija Marko Mikkola, Suomen riistakeskus, puh. 029 431 2282