Siirry sisältöön

Riistatieto on entistä kattavampaa – Metsäkanalintujen metsästysaikoja halutaan pidentää hyvinä lintuvuosina

Metsästysasetuksen muutos on lausuntokierroksella. Jatkossa metsäkanalintujen metsästysajat voisivat olla nykyistä pidemmät erityisen hyvinä lintuvuosina. Tämä on mahdollista, koska riistakolmiolaskentoja on viime vuosina lisätty. Laskentojen tulokset palautetaan pääosin sähköisesti riistakolmiot.fi -järjestelmän kautta. Riistatieto on niin ajantasaista ja kattavaa, että metsästystä voidaan säännellä entistä joustavammin.

Riistakolmiolaskennat tehdään vuosittain heinä-elokuun vaihteessa. Jos kanta on laskentojen perusteella heikko, maa- ja metsätalousministeriö rajoittaa metsästysaikaa. Keskimääräisinä lintuvuosina metsästysaika rajoitettaisiin jatkossakin lokakuun loppuun.

Hyvinä lintuvuosina metsoa, teertä ja pyytä voisi metsästää jopa joulukuulle eli 10.9.–10.12. Erityisen hyvinä vuosina koirasmetsoa ja koirasteertä voisi lisäksi metsästää 10.–31.1. Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa.

Kanadanhanhet ja merihanhet aiheuttavat maatalousvahinkoja erityisesti elokuussa, joten niitä voisi metsästää pellolta 10.8.–20.8. Kalastusvahinkoja halutaan puolestaan vähentää siten, että Itämeren norpan metsästysaika olisi jatkossa sama kuin harmaahylkeellä eli 16.4.–31.12. Itämeren norpan metsästys on sallittua ainoastaan Suomen riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla.

Metsästyssaaliin tilastointia tarkennetaan

Monien vesilintujen kannat ovat viime vuosina taantuneet. Metsästyssaaliin tilastointia on tarkennettava, jotta voidaan varmistaa metsästyksen kestävyys. Saalisilmoitus olisi jatkossa pakollinen haapanan, jouhisorsan, heinätavin, lapasorsan, punasotkan, tukkasotkan, haahkan, allin, isokoskelon, tukkakoskelon sekä nokikanan metsästyksestä.

Saalisilmoitus olisi tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyydystämisestä Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoituksen voi tehdä sähköisesti oma.riista.fi -palvelussa tai Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella. Nykyisin metsästäjän on tehtävä saalisilmoitus metsäkauriin, villisian, hillerin ja metsähanhen metsästyksestä.

Hirven metsästystä tehostetaan Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen hirvikanta on noussut huolestuttavan paljon. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa metsästystä niin, että aikaistettua hirvijahtia laajennettaisiin Pohjois-Pohjanmaalle Kuusamon ja Taivalkosken alueille, ja sen ensimmäistä jaksoa pidennettäisiin 1.-20.9. väliselle ajalle.

Viime keväänä jo 95 prosenttia hirvieläinten pyyntiluvista haettiin sähköisesti. Pyyntilupia voi kuitenkin jatkossakin hakea myös paperisella hakemuksella. Sähköisen lupahaun käyttäjät ovat tähänkin asti antaneet luettelon lupa-alueeseen kuuluvista kiinteistörekisteriyksiköistä. Jatkossa luettelo on annettava myös paperihakemuksissa.

Asetuksessa säädetään myös karhun, suden, ahman ja ilveksen metsästyksen johtajien tehtävistä. Poikkeusluvan saajan olisi jatkossa ilmoitettava kirjallisesti suden metsästyksen johtaja ja varajohtajat ennen metsästyksen alkamista asianomaiselle riistanhoitoyhdistykselle.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 0295 162338
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 040 023 8505
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128