Siirry sisältöön

Seurannan tulokset

Två skidåkare tittar på en spårlöpa i den snöiga skogen.

Suomessa riistakantojen tilaa seurataan monipuolisesti erilaisilla riistalaskennoilla, havainnoinnilla ja saalistilastoilla. Metsästäjien tekemän vapaaehtoisen talkootyön määrä riistakantojen seurannassa on mittava, pelkästään riistanhoitoyhdistystasolla vuosittain yli 400 henkilötyövuotta. Suomalainen riistatieto onkin laadultaan ja määrältään maailmanlaajuisesti ainutlaatuista.

Riistatiedolla selvitetään eläinkantojen alueellista suuruutta, jälkeläis- tai poikastuotantoa ja joillakin lajeilla lisäksi ikä- ja sukupuolijakaumaa. Merkittäviä tietoja ovat riistakantojen kehityssuunnat ja kannanvaihtelut. Riistatietoa kerätään, jotta metsästystä voidaan mitoittaa oikein ja kestävästi. Riistatieto on käytännössä koko metsästysharrastuksen kivijalka.

Tietoja kokoavat ja julkaisevat Luonnonvarakeskus sekä Suomen riistakeskus.

Tutustu saalistilastoihin (Luke)

Luonnonvarakeskus koostaa vuosittain metsästystilaston. Pyynti- tai poikkeusluvanvaraisten riistaeläinten saalistiedot saadaan riistakeskuksen lupahallinnosta ja muiden riistaeläinten saalistiedot otantatutkimuksena vuosittain noin 5 000 metsästäjälle osoitetun kyselyn avulla.

Lisää tietoa metsästystilastoista (Luke)

Lisää tietoa riistahavainnoista (Luke)

Suomen riistakeskus julkaisee riistaweb-verkkopalvelussa muun muassa suurpetojen, hirvieläinten, metsäkanalintujen, vesilintujen ja hylkeiden kanta-, saalis-, ja riistaseurantatietoja.

Etsi tilastoa riistawebistä