Siirry sisältöön

Riistametsänhoito

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. Menetelmät ovat vapaaehtoisia ja helppoja. Riistan voi huomioida kaikissa metsänhoitotöissä läpi metsikön kiertoajan.

Riistametsänhoidon ohjeet monipuolistavat talousmetsien käsittelyä. Ne on kehitetty yhdessä metsäammattilaisten kanssa, eikä niiden noudattaminen estä puuntuotantoa tai aiheuta metsänomistajille lisäkustannuksia.

Riista on osa metsän tuottoa, ja riistarikkaus yhdistettynä kannattavaan metsätalouteen kasvattaa alueen kokonaisarvoa ja luo hyvinvointia.

Riistametsänhoito (pdf)

Riistametsänhoidon työohje (pdf)

Riistametsänhoidon muistilista(pdf)

Katso, millaista riistametsänhoito on käytännössä

Linnuille ravintoa ja suojaa

pyy_pentti_sormunen_vastavalo
Kuva: Pentti Sormunen, Vastavalo

Hyvinvoiva riistametsä tarjoaa metsäkanalinnuille runsaasti ravintoa ja suojaa. Metsäkanalinnut menestyvät sekametsässä, jossa puuston koko ja tiheys vaihtelevat. Ihanne on vähintään kolmen puulajin metsä, jossa on runsaasti aluskasvillisuutta, riistatiheikköjä ja säästöpuuryhmiä.

Mustikka on metsäkanalintujen tärkein ravintokasvi. Erityisen tärkeitä yhtenäiset mustikkavarvikot ovat kanalintupoikueille, jotka tarvitsevat varvikon suojaa ja mustikan lehdillä elävää hyönteisravintoa.

Katso videolta vinkit alikasvoksen säästämiseen.

Tuottamattomat alueet tuottaviksi

Metsäkanalinnut viihtyvät hyvin metsän ja suon kerroksellisilla vaihettumisvyöhykkeillä. Niiden hoidossa tavoitteena on peitteisyyden säilyminen. Metsätaloudellisesti tuottamattomat ojitusalueet voivat sopia kunnostettaviksi riistasoiksi.

Riistametsänhoito edistää luonnon monimuotoisuutta, maisemaa ja metsien virkistyskäyttöä. Tuottavassa ja hyvinvoivassa metsässä viihtyvät sekä riista että ihmiset. Lisäksi se on varautumista ilmastonmuutokseen, metsätuhoihin ja puunhinnan muutoksiin. Suomen riistakeskuksen tavoitteena on saada riistametsänhoito osaksi metsätalouden arkea.

Katso video poikueympäristöistä ja erikoiskohteista.

Riistametsänhoidon ABC

  • Säästä tiheikköjä ja alikasvosta kaikenikäisiin metsiin.
  • Suosi sekapuustoisuutta.
  • Raivaa vain ainespuun tyveltä – vältä liiallista siistimistä.
  • Säästä varvustoa ja pensaskerrosta.
  • Säilytä korvet sekä suon ja kankaan väliset vaihettumisvyöhykkeet metsäpeitteisinä.
  • Käytä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä sopivilla kohteilla.
  • Kunnosta vähäpuustoisia ojitusalueita riistasoiksi.
  • Käytä yläharvennusta ja pidempiä kiertoaikoja ainakin rakenteellisesti monimuotoisemmissa metsissä.
  • Jätä säästöpuut ryhmiin.

 

Kipinä riistametsänhoitoon (KIRI)

Metso ja riistametsŠa
Kuva: Seppo Leinonen

Vuonna 2015 toteutettiin Suomen Metsäsäätiön kanssa yhteistyössä Kipinä riistametsänhoitoon -kampanja (KIRI), joka innosti metsänomistajia ja metsäammattilaisia ottamaan riistan huomioon metsänhoidossa. Kampanjan aikana julkaistiin useita artikkeleita riistametsänhoidosta. Vuonna 2016 yhteistyötä jatkettiin Riistametsänhoidon videoprojektilla.

 

Riistametsänhoidosta muualla

Metsäradio: Riistametsän hoitaminen (10.8.2016)

Tapio: Metsänhoidon suositukset 
Tapio: Metsänhoidon suositukset Riistametsänhoito 

Biotalous.fi: Riistaa ja puuntuotantoa (12.10.2016)

Kuopioin kaupunkilehti: Metsänhoidossa huomio kohdistuu riistaan (30.4.2016)

Maaseudun tulevaisuus: Riistametsänhoidosta halutaan valtavirtaa (22.4.2016)

Yle Areena: Luonto lähellä (31.10.2016)

Riistametsä tarjoaa tutkitusti suojaa kanalintupoikueille (28.10.2016)

Forest.fi: Näin teet talousmetsästäsi riistametsän (29.10.2015)

Maaseudun tulevaisuus: Riistatiheiköt eivät vaikuta puuntuotokseen (24.10.2015)

Helsingin Sanomat: Soivatko metsot talousmetsissä vastedeskin? (18.10.2015, mielipide)

Yle Areena: Luonto lähellä (12.10.2015)

Metsään: Lainsäädäntö tukee riistametsänhoitoa (5.10.2015)

Maatilan Pellervo: Riista tuo lisäarvoa talousmetsälle (1.10.2015)

Metsätalous: Riista tuo työhön vaihtelua (Lokakuu 6/2015)

Koneyrittäjä: Ammattimies osaa riistaiset niksit (Lokakuu 2015, nro 8, s.44)

Luonnonvarat.fi: Metsä on muutakin kuin puuta (3.11.2015)

Riistan vuoksi: Riistanhoito kiinnostaa maanomistajia (Marraskuu 2015, s.16-18)

Metsälehti: Metsonhoitaja raivaa suurpiirteisesti (s.16-17) ja Yhteiskäytöllä tiedosta enemmän irti (s.30) (5.11.2015, 21/2015)

Pudasjärvi-lehti: Suosi sekapuustoisuutta, jätä tiheikköjä (6.11.2015, s. 11)

Metsästäjä: KIRI-kampanja innostaa riistametsänhoitoon ja Riistaystävällistä metsänhoitoa ja puukauppaa (6/2015, s.10-14)

Maaseudun tulevaisuus: Riistametsänhoito monimuotoisuuden vaalijana (18.11.2015, yliö)

Skogsbruket: Skogsvården påverkar skogshönsfågelstammarna (11/2015. s 14)

Metsäpirkka: Riistametsänhoidon ohjeet saatavilla (4/2015, s.6)

Digi-Jahti: Metsästävä maanomistaja on paras luonnonhoitaja (2/2015)

 

Infografiikka: Sole Lätti

 

suomen metsasaatio logo 450x400Riistakeskus_logo_web