Siirry sisältöön

Pohjoismainen supikoirahanke

Suomen riistakeskuksen koordinoiman Pohjoismaisen supikoirahankkeen (2017–2021) tavoitteena on estää supikoiran leviäminen Skandinaviaan Pohjois-Suomen kautta.

Supikoira on haitallinen vieraslaji, joka aiheuttaa merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle, erityisesti vesilinnuille ja sammakkoeläimille. Sen poistamista pidetään erittäin tärkeänä. Suomessa supikoirakannat ovat runsaat, mutta Norjassa ja Ruotsissa lajia ei käytännössä esiinny. Supikoiran leviämistä Skandinaviaan pidetään todennäköisenä, ellei Lapissa ja Merenkurkussa keskitytä sen tehopyyntiin. Vieraslajiongelmaan puuttuminen ja jatkuva kontrolli aikaisessa vaiheessa on huomattavasti edullisempaa ja helpompaa kuin suureen supikoirakantaan ja sen aiheuttamiin ongelmiin puuttuminen.

Pohjoinen supikoirahanke on jatkumoa EU-rahoitteiselle Life+ -hankkeessa Yhteispohjoismainen Supikoirahanke eli Management of Invasive Raccoon Dogs (Nyctereutes procyonoides) in the North-European Countries (MIRDINEC) tehdylle työlle.

Hankkeen tavoitteet

  • Estää supikoirien leviäminen Ruotsiin ja Norjaan.
  • Pitää Lapin ja Merenkurkun supikoirakanta mahdollisimman pienenä.
  • Kehittää supikoiran pyyntimenetelmiä.

Toiminta

Toimiva loukkupyynti on hankkeen tavoitteiden toteutumisessa oleellista, sillä Lapissa supikoiria on harvassa. Lapin loukkupyynneissä on apuna etävalvontajärjestelmä, jolloin loukkuja on voitu virittää useita, pyynnin kannalta tärkeisiin kohteisiin. Etävalvonta säästää aikaa ja rahaa, sillä suurin osa loukuista sijaitsee hankalasti saavutettavissa paikoissa. Loukkupyynnin tukena on pintapyyntiä, luolapyyntiä sekä riistakameroita haaskoilla. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään niin sanottuja juudas-supikoiria. Supikoiraurokselle kiinnitetään GPS-lähetin. Pannan liiketiedoista voidaan päätellä, milloin pantaa kantava eläin on löytänyt alueelle saapuneen lisääntymiskumppanin. Kumppani pyydystetään ja näin pantasupikoira lähtee etsimään uutta kumppania. Menetelmä on tehokas tapa etsiä supikoiria harvan kannan alueella.

Yhteistyötä naapurivaltioiden kesken

Pohjoismainen supikoirahanke on Ruotsin, Suomen ja Norjan yhteishanke. Rahoitukseen osallistuvat Suomen riistakeskus ja Metsähallitus sekä Norja ja Ruotsi.

Lisätiedot

Työsuunnitelma supikoiran pyynnille Suomessa 2019 (englanniksi):

Working plan for Raccoon Dog management in Finland for 2019 (pdf)

Raportti supikoiran pyynnistä Suomessa 2019 (englanniksi):

Report of Raccoon Dog management in Finland for 2019 (pdf)

Hankkeen esite, Seis supikoira (pdf)