Metsästysmatkailuyrittäminen

Suomessa on tällä hetkellä noin 20 metsästysmatkailuyritystä, jotka saavat koko toimeentulonsa metsästyspalveluiden järjestämisestä. Kyseinen elinkeinotoiminta vaikuttaa olevan voimakkaassa kasvussa Suomessa, mikä kertoo sen tarpeellisuudesta. Kysyntä luo tarjontaa, ja lähes vuosittain aloittaakin joku uusi metsästysmatkailun järjestäjä.

Metsästysmatkailu on muuttunut useille yrittäjille pääasialliseksi tulonlähteeksi ja tulevaisuudessa on todennäköistä, että monet maa- ja metsätilat siirtyvät harjoittamaan metsästysmatkailua pääelinkeinonaan. Suomessa aktiivisesti toimivat tilat eivät tällä hetkellä saa minkäänlaisia tukia.

Metsästystilat työllistävät yhteensä noin 60‒80 henkeä ympärivuotisesti. Jokainen niistä työllistää noin 2‒3 henkeä eli hieman enemmän kuin keskimääräinen maatila.

Metsästysmatkailun mahdollisuudet ovat Suomessa nykyisin kaikkien metsästäjien ulottuvilla. Ihmiset ovat oppineet, että myös metsästysharrastus voi olla maksullista niin kuin muut harrastukset. Osittain kaupallisen metsästyksen kiinnostusta lisää myös ihmisten kiireitä täynnä oleva elämä ja aikataulut. Halutaan ostaa valmis paketti ja osallistua sellaiseen jahtiin, jossa saaliin saaminen on todennäköisempää.

Metsästysmatkailun tärkeimmät saaliseläimet ovat heinäsorsa, fasaani, peltopyy, lehtokurppa, kyyhkynen, hanhet ja metsäkanalinnut. Sorkkaeläinjahdeille olisi myös paljon kysyntää, mutta vain muutamissa paikoissa Suomessa sorkkaeläinten kannat ovat sellaisia, että esimerkiksi ulkomaalaisia metsästäjiä kiinnostaisi tulla Suomeen metsästämään. Ulkomaalaisten metsästäjien, kuten nykyisin monien suomalaistenkin, ensimmäinen kysymys kuuluu, millaisia trofeita ja millä todennäköisyydellä saadaan saaliiksi.

 

Päivitetty 23.4.2013