Siirry sisältöön

Riistan huomioiminen lisää tyytyväisyyttä metsäpalveluihin

Metsänhoitoyhdistys Lakeuden asiakkaat arvostavat riistametsänhoidon palveluita. Asiakaskyselyn mukaan riistametsänhoidon vaihtoehdon tarjoaminen lisäsi metsänomistajien tyytyväisyyttä työnjälkeen ja halukkuutta suositella metsäpalveluita läheisilleen.

Kyselyn mukaan riistametsänhoidon tarjoaminen lisäsi Metsänhoitoyhdistys Lakeuden asiakkaiden halukkuutta suositella palveluita läheisilleen. Riistametsänhoidon asiakkaat olivat myös keskimääräistä tyytyväisempiä työnjälkeen metsässä.

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon muun muassa jättämällä riistatiheikköjä, kasvattamalla sekametsiä tai jättämällä kosteita painanteita metsänkäsittelyn ulkopuolelle.

– Haluamme palvella jäseniämme monipuolisesti. Maanomistajien kiinnostus herätti tarjoamaan riistametsänhoidon palveluja. Riistametsänhoito on helppoa ja metsäkanalintujen elinympäristön ohessa edistetään luonnon monimuotoisuutta kustannustehokkaasti, sanoo Metsänhoitoyhdistys Lakeuden johtaja Jussi Parviainen.

 

Parhaiten menestyneet metsäammattilaiset palkittiin

Kyselyn avulla kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyden lisäksi Metsänhoitoyhdistys Lakeuden toimihenkilöiden aktiivisuutta tarjota riistametsänhoidon palveluita asiakkailleen. Asiakkailta parhaat arvosanat saaneet metsäammattilaiset palkittiin.

– Riistan huomioon ottaminen kannattaa ottaa puheeksi ja kysyä jätetäänkö riistapöheikköjä. Voi käydä hyvinkin, että maanomistaja on metsästäjä, joka on mielissään, kertoo ykköspalkinnon saaneen ketjun metsätoimihenkilö Jussi Myllyniemi.

Suomen riistakeskus on kehittänyt riistametsänhoidon menetelmiä yhdessä metsäammattilaisten kanssa. Riistametsänhoito perustuu vapaaehtoisuuteen.

– Kokeilun tulokset ovat innostavia. Uskomme, että ne rohkaisevat muitakin metsäalan toimijoita tarjoamaan riistametsänhoidon vaihtoehtoa omille asiakkailleen. Toivottavasti ne edistävät myös metsänhoitopalveluiden kysyntää, sanoo erikoissuunnittelija Marko Svensberg Suomen riistakeskuksesta.

Kysely toteutettiin talvella 2020–2021 Metsänhoitoyhdistys Lakeuden asiakkaille osana Sitra Lab 2 -koulutusohjelmaa, joka etsi luonnosta ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin. Riistametsänhoitoa edistänyt tiimi koostui Suomen riistakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston henkilökunnasta.

– Kaupungistumisen ympäristöhaasteiden on helppo mieltää koskettavan vain kaupunkeja, mutta ilmiötä laajemmin tarkasteltuna vaikutukset näkyvät myös taajama-alueiden ulkopuolella. Metsänomistajista valtava osuus asuu kaupungeissa ja kosketus omaan metsään jää usein vähäiseksi. On ilo nähdä, että kokeilun kautta löydettiin myös kaupunkilaisille metsänomistajille palvelu, jonka avulla heidän on mahdollista tukea luonnon monimuotoisuutta helpolla tavalla, kertoo Sitra Labin valmentaja Jaakko Porokuokka.

Kysely lähetettiin Metsänhoitoyhdistys Lakeuden asiakkaille, jotka olivat toteuttaneet taimikonhoitoa tai harvennushakkuita vuosien 2019 ja 2020 aikana. Kyselyyn saatiin 99 vastausta.

Raportti kokeilun tuloksista.

 

Lisätiedot:

Marko Svensberg, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus, puh. 029 431 2108

Jussi Parviainen, johtaja, Metsänhoitoyhdistys Lakeus, puh. 0400 758890