Siirry sisältöön

Poliisi: Mitä pihavierailu ja hoidettu piha-alue tarkoittavat susitilanteissa?

Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedote

Suden pihavierailulla viitataan tilanteeseen, jossa susi tai suden jäljet havaitaan hoidetun piha-alueen ulkopuolella tai tiellä, kuitenkin alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta. Hoidetulla piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta.

Pysyvän lumipeitteen myötä poliisille alkaa tulla ilmoituksia susista, jotka liikkuvat ihmisasutuksen lähellä. Runsas lumimäärä voi vaikeuttaa myöhemmin talvella susien liikkumista ja ruoan etsintää, jolloin ne liikkuvat lähemmäs ihmisasutuksia etsimään ravintoa. Siksi on tärkeää avata pihavierailun ja hoidetun piha-alueen käsitteitä, jotta osaat toimia oikein erilaisissa kohtaamisissa susien kanssa.

 • Suden pihavierailulla viitataan tilanteeseen, jossa susi tai suden jäljet havaitaan hoidetun piha-alueen ulkopuolella tai tiellä, kuitenkin alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta.
 • Hoidetulla piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta.  Esimerkiksi asuinrakennus, navetta ja erilliset pihavarastot muodostavat hoidetun piha-alueen.
 • Jos suden jäljet havaitaan esimerkiksi noin 150 metrin päästä asuinrakennuksesta, kyse ei ole pihavierailusta. Havainto kannattaa siitä huolimatta ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle, joka käy tarvittaessa tarkastamassa sen.

Susien pihavierailut ovat luonteeltaan hyvin erilaisia eikä kaikkiin susien pihavierailuihin välttämättä liity akuutin hengen ja terveyden tai omaisuuden vaaraa. Kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisiä kertoja kulkea lähellä ihmisasutusta.

Kenelle sudesta tulee ilmoittaa?

Pääsääntönä on, että huolta tai mahdollista uhkaa aiheuttavasta sudesta ilmoitetaan riistanhoitoyhdistyksen petoyhteyshenkilölle. Uhkaa tai vakavaa vaaraa aiheuttavasta sudesta ilmoita hätäkeskukseen. Alle on listattu yleisimmät suden aiheuttamat tilanteet ja kenelle siitä tulee ilmoittaa. Samat ohjeet koskevat kaikkia muitakin suurpetoja, kuten karhuja, ilveksiä ja ahmoja.

Petoyhdyshenkilöt
Yhteystiedot löydät osoitteesta riista.fi 

 • Havaitset suden jäljet hoidetulla piha-alueella tai alle 100 metrin päästä asuin- tai tuotantorakennusta
 • Havaitset suden hoidetulla piha-alueella tai alle 100 metrin päässä asuin- tai tuotantorakennuksesta, mutta se poistuu heti paikalta ihmisen havaittuaan.

Hätäkeskus (112)

 • Susi on hoidetulla piha-alueella eikä poistu, tai jää kiertelemään lähiympäristöön.
 • Susi yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä ihmistä tai käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pelottomasti.
 • Susi aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa henkilövahingon, tai yrittää käydä kotieläimen kimppuun.
 • Susi on loukkaantunut tai sairas.
 • Susi on osallisena liikenneonnettomuudessa.
 • Susi on aiheuttanut merkittävän koti- tai tuotantoeläinvahingon.

Maaseutuelinkeinoviranomainen

Katso yhteystiedot kotikuntasi internet-sivuilta.

 • Susi on tappanut metsästyskoiran tai laitumella olevan lampaan tai naudan.

Lue lisää ohjeita SusiLife-hankkeen sivulta: Kuka auttaa, jos kohtaat suden? (susilife.fi)