Siirry sisältöön

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Pohjois-Karjalassa

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhden suden poikkeusluvan Tuupovaaraan. Poikkeusluvan perusteena ovat susien aiheuttamat jatkuvat pihakäynnit. Samalla alueella on ollut aiemmin voimassa kaksi poliisin päätöstä susien karkottamiseksi.

Sudet ovat käyneet toistuvasti hakemusalueella sijaitsevilla hevos- ja karjatiloilla. Hakemusalueelta on tehty elokuun alusta lähtien 38 susihavaintoa alle 100 metrin päässä asutuksesta.

Nyt myönnettyä poikkeuslupaa voidaan käyttää vahinkouhkan ja pihakäyntien kohteena olevien tilojen asuin- ja tuotantorakennusten ja eläinsuojien välittömässä läheisyydessä tai kun tilakäynnin jälkeen katkeamattomalla jäljityksellä varmistetaan, että pyynti kohdistuu tilalla käyneisiin susiin.

Pyynnissä tulee välttää tunnistettavan alfayksilön tappamista ja pyynti suositellaan kohdistettavaksi nuoreen yksilöön.

Poikkeusluparatkaisussa on otettu huomioon viranomaisten tiedot tapahtuneista vahingoista, alueella tehdyt susihavainnot sekä muut saadut selvitykset. Poikkeuslupa on voimassa kolme viikkoa.

Lisätietoja

Kuittinen, Juha

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Karjala
  • Eettinen metsästys
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi