Siirry sisältöön

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä

Suomen riistakeskus on myöntänyt susien aiheuttamien vahinkojen ja turvallisuusuhkan perusteella poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Pohjois-Hämeessä.

Sudet ovat aiheuttaneet merkittävää vahinkoa karjankasvatukselle tappamalla lyhyen ajan kuluessa kahdesti lampaita Ruovedellä. Lisäksi sudet ovat liikkuneet toistuvasti pihapiireissä ja asutuksen läheisyydessä. Myös susien aiheuttamat lammasvahingot on tehty asutuksen välittömässä läheisyydessä. Poikkeuslupa on myönnetty rajatulle alueelle vahinkojen kohteena olleelle tilalle ja sen välittömään lähiympäristöön, jotta voidaan varmistua pyynnin kohdentumisesta vahinkoja aiheuttaneeseen susiyksilöön. Poikkeuslupa ei mahdollista pyyntiä laajemmalla alueella.

Poikkeusluvan avulla pyritään estämään välittömiä lisävahinkoja. Lisäksi vahinkoja pyritään jatkossa estämään muun muassa suurpetoaidoilla. Poikkeusluparatkaisussa on otettu huomioon viranomaisten tiedot tapahtuneista vahingoista, alueella tehdyt susihavainnot sekä muut saadut selvitykset. Poikkeuslupa on voimassa 21 vuorokautta.

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024