Siirry sisältöön

Pohjoismaisen riistakongressin aiheena riistaeläimet, riistanhoito ja eläinkantojen säätely

Rovaniemellä järjestetään pohjoismainen riistakongressi 30.5.–3.6. Kongressi käsittelee monitieteisestä näkökulmasta riistaeläimiä, riistanhoitoa, riistan aiheuttamia ekosysteemivaikutuksia, eläinkantojen säätelyä ja riistaan liittyviä ristiriitoja.

Riistalajit ovat sekä tieteellisesti että yhteiskunnallisesti mielenkiintoinen lajiryhmä. Metsästettävien lajien joukossa on hyvin erityyppisiä lajeja taantuvista ja uhanalaisista hyvin voimakkaasti runsastuneisiin.

– Runsaudesta riippumatta moni laji koetaan ihmisen kannalta vahinkoa tai haittaa tuottavaksi, suurpedot jopa vaarallisiksi, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke)asiantuntijapalveluiden johtaja Vesa Ruusila, joka vastaa Rovaniemen tapahtuman tieteellisestä ohjelmasta.

Monipuolinen ohjelma

Pohjoismaiden riistalajiston ehkä puhutuinta lajia, sutta, käsitellään useampana päivänä. Aiheesta on kutsuttu esitelmä (Camilla Sandström) tiistaina 31.5. Iltapäivän sessiossa kuullaan argumentteja puolesta ja vastaan tappamiseen perustuvasta kannanhoidosta. Tiistain muita aiheita ovat vapaaehtoistyön merkitys riistakantojen seurannan tukena, eläinten kannanvaihtelut sekä konkreettisia esimerkkejä riistaeläinten huomioimisesta metsätaloudessa.

Keskiviikon 1.6. retkeilyllä perehdytään elinympäristöjen hoitoon riistan näkökulmasta. Maastokohteilla nähdään riistaystävällistä metsien käsittelyä Osaran aukeilla ja käydään taimikonhoitokohteessa, jossa riistalle on jätetty tiheikköjä. Soiden ennallistamiskohteessa on pyritty huomioimaan riekon elinympäristövaatimuksia ja kosteikossa vesilintujen. Retkellä nähdään myös metson soidinpaikan käsittelyesimerkki.

Torstaina 2.6. ohjelma jatkuu Arktikumissa. Esitelmissä käsitellään petojen ekosysteemivaikutuksia, isojen nisäkkäiden kantojen arviointia ja ihmisen vaikutusta luonnonvaroihin ja ekosysteemeihin.

Päätöspäivän 3.6. kutsutussa esitelmässä tutkimusprofessori Ilpo Kojola kertoo suurpetojen hoidon näkymistä Pohjois-Euroopassa. Päivän paneelikeskustelun teemana ovat susikannan hoidon vaihtoehdot.

Tapahtuman pääjärjestäjät ovat Pohjoismainen riistantutkimuskollegio NKV ja Luonnonvarakeskus. NKV:n tavoite on parantaa tutkimustiedon käyttöä riistakantojen hoidon ja säätelyn toimissa ja edistää vuorovaikutusta tutkijoiden, hallinnon ja käytännön riistanhoitotyötä tekevien tahojen välillä.

Kongressiin osallistuu tutkijoita, virkamiehiä sekä riistalajien ja niiden elinympäristöjen hoidon parissa työskenteleviä ammattilaisia. Tapahtuma järjestetään Rovaniemellä Arktikumissa.

Luonnonvarakeskuksen tiedote