Siirry sisältöön

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi kannanhoidolliset susipoikkeusluvat

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Suomen riistakeskuksen päätöksen suden kannanhoidollisesta metsästyksestä Revonlahden reviirialueella sekä Kuhmon Saunajärvellä.

Hallinto-oikeuden Revonlahden aluetta koskevan ratkaisun mukaan kansallisten hoitosuunnitelmien yleisten tavoitteiden toteuttaminen ei ole hyväksyttävä päämäärä kannanhoidollisen poikkeusluvan myöntämiselle. Saunajärven aluetta koskevassa ratkaisussaan hallinto-oikeus lisäksi toteaa, että riistakeskuksen päätöksestä tai muistakaan asiakirjoista ei ilmene parhaiden käytettävissä olevien tietojen perusteella varmuutta siitä, että poikkeuslupa ei entisestään huononna susikannan epäsuotuisaa suojelun tasoa.