Siirry sisältöön

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kieltänyt susiparin metsästyksen täytäntöönpanon

Hallinto-oikeus on kieltänyt Suomen riistakeskuksen päätöksen täytäntöönpanon koskien kahden suden kannanhoidollista metsästystä. Päätös koskee Revonlahden susireviirillä elävää susiparia. Hallinto-oikeus antaa vireillä olevaan valitusasiaan ratkaisun erikseen.

Hallinto-oikeus toteaa, että poikkeuslupa koskee metsästyslain 41 a §:n 3 momentin nojalla myönnettyä niin sanottua kannanhoidollista suden metsästystä. Lupaa ei ole myönnetty metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdan nojalla erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi eikä yleisen turvallisuuden kannalta pakottavista syistä.

Asiassa esitettyihin, muun muassa suden suotuisan suojelutason määrittämiseen liittyviin seikkoihin nähden ja kun muutoksenhaku voi käydä päätöksen välittömän täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, hallinto-oikeus harkitsee oikeaksi keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon.

Hallinto-oikeuden päätös (oikeus.fi).

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi