Siirry sisältöön

Pohjois-Savossa kaadettiin 2 310 hirveä

Pohjois-Savossa kaadettiin päättyneellä metsästyskaudella 2 310 hirveä. Hirvikantaa on viitenä edellisenä vuonna pienennetty, ja saalismäärä on ollut maakunnassa pääosin laskeva.

Syksyn 2023 kaatomäärä oli noin 300 hirveä eli noin 11,5 prosentti vähemmän kuin edellisenä syksynä. Hirvisaalis pieneni yli 20 prosenttia Iisalmen, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran-Varkauden, Rautavaaran, Sonkajärven, Varpaisjärven ja Vieremän riistanhoitoyhdistysten alueilla. Vastaavan suuruista kasvua saaliissa oli Karttulan, Kiuruveden ja Tervon alueilla.

Tammikuun puolivälissä päättyneen kauden kaatomäärästä aikuisia hirviä oli 1 072 ja vasoja 1 238. Vasojen osuus (54 %) saaliista oli tavoitteen mukainen. Riistanhoitoyhdistysten laatimissa verotussuunnitelmissa pyyntiluvat oli mitoitettu siten, että asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsi laskennallisesti käyttää noin 70–80 prosenttia luvista. Loput olivat harkinnanvaraisia, niin sanottuja pankkilupia, joita käytettiin alueilla, missä hirvikanta oli ennakoitua suurempi. Lupien käyttöaste Pohjois-Savon riistakeskusalueella oli suunnitellulla tasolla eli 77,2 prosenttia.

Riistakeskus Pohjois-Savon alueella korvatut metsävahingot vuonna 2023 olivat alimmalla tasolla koskaan eli noin 6 195 euroa ilman arviointikuluja. Myös yleisillä teillä tapahtuneiden hirvikolarien määrä on ollut laskeva ja viime vuonna niiden määrä oli 78 kolaria. Aiemmin kolarien määrä on ollut keskimäärin 90.

Pohjois-Savon alueellisen riistaneuvoston asettama tavoitetalvikanta on 2,5–3,5 hirveä / 1000 hehtaaria. Luonnonvarakeskuksen tuottamat reaaliaikaiset hirvikannan ennustemallit löytyvät Luonnonvaratieto-palvelusta (luke.fi)

Luonnonvarakeskus tulee antamaan tarkemmat hirvikanta-arviot hirvitalousalueittain ja riistanhoitoyhdistyksittäin maaliskuun aikana. Myös ne löytyvät aikanaan yllä mainitusta Luonnonvaratieto-palvelusta.

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot (pdf)

Taulukko 1. Yhteenveto Pohjois-Savon hirvisaaliista metsästysvuonna 2023–2024Taulukko 2. Pohjois-Savon hirvisaaliit riistanhoitoyhdistyksittäin metsästysvuosina 2022–23 ja 2023–24 (pdf)

 

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi