Siirry sisältöön

Pohjois-Savoon 46 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Savoon kannanhoidolliset poikkeusluvat 46 ilveksen metsästämiseen. Poikkeuslupia kohdennettiin erityisesti tiheimmän ilveskannan alueille.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Savon ilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 250–265 vuotta vanhempaa yksilöä. Kanta on kasvanut hieman edellisvuodesta. Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu-järjestelmään kirjaamiin pentuehavaintoihin. Vuonna 2019 arvioitiin pohjoissavolaisissa metsissä liikkuneen 51–54 ilvespentuetta.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi.

Ilvesten poikkeuspyyntiä suositellaan kohdennettavan mahdollisen vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen.

Kaikkiaan Pohjois-Savossa haettiin poikkeuslupia yhteensä 108 ilveksen metsästämiseen 21 hakemuksella. Viime metsästyskaudella Pohjois-Savon ilvessaalis oli 38 eläintä. Ilveksen metsästysaika on 1.12.–28.2.

Lisätietoja

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi