Siirry sisältöön

Pohjois-Savon pesimälinnusto kiikarissa – havaintoja kaivataan

Kevät on tuonut linnut takaisin Suomeen pesimään. Suomen riistakeskus kannustaa tallentamaan havainnot riistalintupareista ja -poikueista Oma riistaan, jotta Suomen linnuston pesimälevinneisyydestä saataisiin tietoa.

Lintuatlaskartoituksessa (lintuatlas.fi) selvitetään vuosina 2022–2025 Suomen lintulajien pesimälevinneisyyttä ja -varmuutta. Kartoitus tukee vuosittain tehtäviä vesilintuseurantoja ja muuta linnuston seurantaa ja antaa tutkimukselle, hallinnolle ja päättäjille tärkeää tietoa lintujen pesimälevinneisyydessä tapahtuneista muutoksista.

Lintuatlastietoa riista- ja rauhoittamattomista linnuista voi vaivattomasti kerryttää kirjaamalla pari-, poikue- ja pesähavainnot ilmaiseen ja helppokäyttöiseen Oma riista -sovellukseen.

– Lintujen pesintään viittaavia havaintoja voi kirjata läpi kesän, jolloin monet meistä liikkuvat luonnossa muun muassa retkeilyn, kalastuksen ja marjastuksen merkeissä. Ulkoillessa tulee havainneeksi kaikenlaista, ja havainnot saa pienellä vaivalla talteen puhelimen Oma riista -sovellukseen, kertoo erikoissuunnittelija Matti Kervinen Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon aluetoimistolta.

Muista lajeista kuin riista- ja rauhoittamattomista linnuista voi kirjata havaintoja esimerkiksi Luonnontieteellisen keskusmuseon Mobiilivihko-sovelluksella. Kaikki havainnot ovat arvokkaita!

 

Heikosti selvitettyjä alueita kartoittamaan

Lintuatlas.fi-sivustolta löytyvien työkalujen avulla voi kätevästi selvittää, minkä lajien poikue- tai muita havaintoja omilta kotikulmilta, mökkimaisemista tai lenkkipolkujen maastoista vielä erityisesti kaivataan. Monin paikoin Pohjois-Savossa kartoituksen tilanne taajamien ulkopuolella on edelleen melko heikko. Maastokartan ja ilmakuvien avulla voi kohdistaa havainnointia havaitsematta jääneiden lajien todennäköisiin pesimäympäristöihin.

– Esimerkiksi vesilintujen osalta kannattaa etsiä matalia ja reheviä järviä sekä käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita, joille on noussut vesi, Kervinen ohjeistaa.

 

Kartoitusta tehdään vielä tänä ja ensi vuonna

Luonnontieteellisen keskusmuseon organisoima Suomen 4. lintuatlas on ollut käynnissä jo kahden edellisen pesimäkauden ajan. Pesimälintulajien esiintymistä selvitetään 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa, joihin koko Suomi on jaettu. Suomen riistakeskus on osallistunut lintuatlakseen keväästä 2023 lähtien. Oma riista -palveluun kirjatut havainnot linnuista viedään lintuatlakseen vuosittain syksyllä pesimäkauden jälkeen.

– Havaintojen tarkat sijainnit karkeistetaan atlasruudun tarkkuuteen eikä havainnon kirjaajan henkilöllisyys tule julkiseksi, joten rohkeasti vain mukaan havainnoimaan, Kervinen kannustaa kaikkia asiasta kiinnostuneita.

Havaintojen kirjaaminen Oma riista -maastosovelluksella (riistainfo.fi)

Lintuatlaskartoitus (lintuatlas.fi)