Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalan karhulupia toimeenpanokieltoon

Seitsemästä Pohjois-Karjalan alueelle myönnetystä yhdeksästä kannanhoidollisesta poikkeusluvasta valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitusten mukaan päätökset ovat lainvastaisia. Valituksella haettiin myös täytäntöönpanokieltoa. Valitusoikeus perustuu metsästyslain 90 §:ään, jonka mukaan valitusoikeus on sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on nyt välipäätöksillään määrännyt valituksen alaisille poikkeusluville toimeenpanokiellon. Se tarkoittaa sitä, ettei lupia voida käyttää ennen kuin hallinto-oikeus on tutkinut valitukset tai toisin määrännyt.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt lausunnot 12.9. mennessä. Suomen riistakeskus tulee antamaan lausunnot kiireellisesti. Hallinto-oikeus antaa ratkaisunsa oman käsittelyaikataulunsa mukaisesti.