Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalaan 1390 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1390 hirvenpyyntilupaa tulevan syksyn metsästyskaudelle. Lupamäärä on hieman pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella, jolloin pyyntilupia oli myönnetty 1502 ja saaliiksi tuli 1741 hirveä. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on pitää hirvikanta riistaneuvoston asettamissa tavoitetiheyksissä. Suurin lupamäärän muutos tapahtui läntisellä hirvitalousalueella, jossa pyyntilupamäärä pieneni 30 % edellisvuodesta. Tällä alueella kantaa oli pienennetty edellisellä metsästyskaudella.

Pohjois-Karjalassa hirvien kokonaismäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen noin 4800 hirveä. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,7 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut tavoitteeksi pitää hirvitiheys kaikilla neljällä hirvitalousalueella välillä 2,2 – 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvikannan rakenteen osalta tavoitteena on pitää lehmä/sonni -suhde lähivuosina tasolla 1,6. Viime syksyn havaintoaineiston mukaan lehmä/sonni -suhdeluku oli hirvitalousalueittain 1,4 – 1,8.

Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 177.

Lisätietoja

Kuittinen, Juha

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Karjala
  • Eettinen metsästys
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi