Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalaan 1179 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn metsästyskaudelle Pohjois-Karjalaan 1179 hirvenpyyntilupaa. Lupamäärä kasvoi edellisestä metsästyskaudesta, jolloin pyyntilupia oli myönnetty 987,5 ja saaliiksi tuli 1153 hirveä. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on pitää hirvikanta tavoitehaarukassa. Itärajan petoalueiden heikkoja hirvitiheyksiä pyritään vahvistamaan siten, että pyyntilupamäärät ovat siellä pieniä ja verotus reilusti urosvoittoinen. Samalla paikallisia hirvitihentymiä pyritään edelleen pienentämään kohdentamalla niihin metsästystä.

Pohjois-Karjalassa hirvien kokonaismäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen 4718 hirveä. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,7 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut tavoitteeksi pitää hirvitiheys kaikilla neljällä hirvitalousalueella välillä 2,5-3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvikannan rakenteen osalta tavoitteena on pitää lehmä/sonni -suhde lähivuosina tasolla 1,6. Viime syksyn havaintoaineiston mukaan lehmä/sonni -suhdeluku oli hirvitalousalueittain 1,4-1,7 välillä.

Saaliin suunniteltu vasaosuus vaihtelee maakunnassa huomattavasti; alueen itäisimmissä osissa karhun vaikutus vasakuolleisuuteen on merkittävä.

Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 182.

Lisätietoja

Nyholm, Kai-Eerik

  • Riistasuunnittelija, Pohjois-Karjala
  • 0294312295
  • kai-eerik.nyholm@riista.fi