Siirry sisältöön

Pohjois-Hämeessä hirviluvista käytetty noin puolet

Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen alueella on kaadettu tähän mennessä noin 1300 hirveä. Kuluvalle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat jopa 2700 hirven kaatamisen. Hirvenmetsästyksen edistymistä on mahdollista seurata tänään julkaistun reaaliaikaisen hirviverotusennusteen avulla.

Metsästysseurat kirjaavat tiedot hirvisaaliistaan ja –havainnoistaan sähköiseen Oma riista –palveluun. Kertyvästä aineistosta tuotetaan kerran vuorokaudessa päivittyvät raportit sekä hirviverotusennuste, jotka löytyvät Oma riista -palvelusta sekä kaikille avoimesta Luonnonvarakeskuksen riistahavainnot.fi –palvelussa.

Ilmoitettujen hirvisaalistietojen mukaan tähän mennessä Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen alueelta on saatu saaliiksi yhteensä 1322 hirveä. Myönnetyistä pyyntiluvista on käytetty 49,1 %. Jahtikauden alun hirvisaalis on tyypilliseen tapaan hieman urosvoittoinen ja vasoja saaliissa on noin puolet. Paikallisesti kanta- ja saalistilanne vaihtelee, mutta kokonaisuutena arvioiden loppukaudella naarashirvien ja vasojen osuutta saaliissa on tarpeen lisätä.

Alkukauden metsästyksessä korkein pyyntilupien käyttöaste, eli noin 65%, on alueen länsiosissa Lempäälän seudun ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueilla. Erityisesti näillä alueilla onkin syytä pyrkiä korkeaan pyyntilupien käyttöasteeseen, jotta asetetut kannanhoidon tavoitteet voidaan saavuttaa.

Hirvitiheystavoitteita pienennettiin viime keväänä Pohjois-Hämeeseen kuuluvien hirvitalousalueiden osalta. Luonnonvarakeskuksen viime keväänä tuottaman kanta-arvion mukaan hirvikanta oli tavoitetasoa korkeampi, minkä vuoksi metsästyksellä pyritään pienentämään hirvikantaa koko Pohjois-Hämeen alueella. Kuluvan kauden metsästyksessä tavoitteena on noin 15 % viime vuotta suurempi hirvisaalis.

Verotusennusteiden perusteella näyttää tällä hetkellä siltä, että suunnitellun mukainen metsästys johtaisi tavoiteltuun kannantiheyteen kaikilla Pohjois-Hämeen hirvitalousalueilla.

Valkohäntäpeuran metsästyksessä tavoitteena on kannan pienentäminen etenkin alueen lounaisosissa vahvan peurakannan alueella. Alkukauden peurasaalis oli suositellun mukaisesti viime vuotta suurempi, mutta pyyntiluvista on silti käytetty vasta noin viidennes. Metsästys vauhdittuu tyypillisesti uudelleen marraskuun lopulta alkaen. Valkohäntäpeuran metsästyksessä tavoitteena on painottaa metsästystä naaraisiin kannan tuottavuuden pienentämiseksi ja rakenteen tasapainottamiseksi.

Kuluvalla metsästyskaudella hirven metsästysaikaa on ensimmäistä kertaa jatkettu vuodenvaihteesta tammikuun puoliväliin. Vastaavasti valkohäntäpeuran metsästysaikaa on jatkettu tammikuun lopusta helmikuun puoliväliin saakka. Mainituilla aikaväleillä metsästyksen tulee kuitenkin tapahtua ilman koiraa.

 

 

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024