Siirry sisältöön

LUKE: Pantasusien sijaintitiedot jälleen katsottavissa Luken verkkopalvelusta

Pantasusien sijaintitiedot ovat nähtävissä Luonnonvarakeskuksen (Luke) riistahavainnot.fi-palvelussa. Palvelulla pyritään ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

Riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät Luken kevättalvella 2019 pannoittamien kuudentoista suden sijaintitiedot. Pannoitetut sudet liikkuvat Lapin, Kainuun, Oulun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten aluetoimistojen alueilla. Pääosin pannat ovat laumaa johtavan naaraan tai uroksen kaulassa (13 kpl). Kolme pantaa on nuorella vaeltamisikäisellä sudella. Verkkopalvelussa ei esitetä eläimen tarkkaa sijaintia, vaan kerrotaan, 5×5 km:n ruudun tarkkuudella, missä pannoitettu susi on ollut viimeisimmän tunnetun sijainnin perusteella.

Lapin, Kainuun, Oulun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistakeskusten aluetoimistojen alueet on merkitty karttaan harmaalla.

Pannoissa ilmennyt runsaasti lähetyshäiriöitä

Luke siirtyi vuonna 2018 käyttämään niin sanottuja Iridium-pantoja, joissa sekä paikannus että tietojen lähettäminen tapahtuvat satelliitin kautta.

Luke selvitti Iridium-pantojen toimintavarmuutta arvioimalla paikannusten ja tietoliikenteen onnistumista loppukesällä 2019. Etukäteen pantoihin asennetun aikataulun mukaan paikannustietojen pitäisi tallentua suden pantaan tunnin välein. Paikannusyrityksistä onnistui ajallaan 96 prosenttia.

Pannasta paikannushavainnot siirtyvät satelliittien kautta riistahavainnot.fi-palveluun kuuden tunnin välein. Analyysijaksolla vain noin 23 prosenttia lähetetyistä kuuden havainnon sarjasta onnistui ensimmäisellä lähetysyrityksellä.

Pantavalmistajan mukaan onnistunut lähetys pannan ja satelliitin välillä edellyttää suotuisia olosuhteita usean eri tekijän osalta: muun muassa maaston peittävyys, eläimen liikkuminen ja jopa vartalon (pannan) asento lähetyshetkellä. Tämän vuoksi pannan ja palvelimen välisiin tietoliikennekatkoksiin tai puutteellisiin havaintopäivityksiin vaikuttaminen on käytännössä hyvin vaikeaa.

Paikannuspalvelu suljetaan helmikuun lopussa suden lisääntymisajan alkaessa.

Pantasusien sijaintitietojen lisäksi riistahavainnot.fi-sivustolla on katsottavissa suurpetoyhteyshenkilöiden tallentamat suurpetohavainnot kartalla viimeisten kahden kuukauden ajalta. Lisäksi palvelussa voi muun muassa tarkastella aiempina vuosina merkittyjen susien reviirejä.

Riistahavainnot.fi toimii myös mobiililaitteilla.

Lisätietoa:

Samuli Heikkinen, tutkija

puh. +358295327873
samuli.heikkinen@luke.fi