Siirry sisältöön

Oma riista -palvelun laajennus pilottikäyttöön metsästysseuroille

Avaamme viimeistään syksyllä 2015 metsästysseuroille testikäyttöön palvelun, jolla seura voi määritellä metsästysalueensa sekä kerätä jäsentensä avustuksella lukumääräistä saalistietoa alueellaan tapahtuvan metsästyksen mitoituksen tarpeisiin. Pilottivaiheella käynnistettävään palveluun otetaan seuroja vaiheittain. Metsästysseurat voivat ilmoittautua palvelun käyttäjiksi Suomen riistakeskuksen verkkosivuille avatulla lomakkeella.

Seurapilotin ilmoittautumissivu

Suomen riistakeskus turvaa omalta osaltaan luotettavan, ajantasaisen ja yhteiskäyttöisen riistatiedon keräämistä riistatalouden perustaksi. Oma riista -palvelun laajennuksena kehitettävä toiminnallisuus toteuttaa julkisen riistakonsernin tietohallintostrategiaa ja mahdollistaa samalla aikaisempaa huomattavasti laajemman ja tarkemman riistatiedon keruun riistantutkimukselle.

Metsästysseuroille ja -seurueille kehitetyn palvelun avulla seurat voivat määritellä metsästysalueensa ja kerätä omalla alueellaan jäsentensä saaliiksi saamista eläimistä lukumäärätietoa metsästyksen mitoituksen avuksi. Seuran alueella saatujen saaliiden lukumäärätieto kerääntyy automaattisesti jäsenten kirjaamista saalistiedoista. Seura voi tällä halutessaan korvata erillisen vuosittaisen saalisraportoinnin ja säästää seuran vapaaehtoisten tekemää työtä. Palvelun käyttö on seuroille, seurueille ja niiden jäsenille maksutonta.

Seuran määrittelemiä karttoja voidaan myöhäisemmässä vaiheessa käyttää myös pyynti- ja poikkeuslupien hakuprosessissa. Suomen riistakeskus arvioi, että lupahakuprosessin kehittäminen tällä tavalla vähentää sekä seurojen, riistanhoitoyhdistysten että muun riistahallinnon tekemää työtä vuosittain tuhansia tunteja ja nopeuttaa lupien käsittelyä.

Oma riista -palvelu

Lisätietoja

Hokkanen, Ville

  • Kehittämispäällikkö (Oma riista)
  • Riistatiedon tietojärjestelmät
  • 029 431 2302
  • ville.hokkanen@riista.fi