Siirry sisältöön

Seurapilotti

Seurapilotti on Suomen riistakeskuksen sähköisen asioinnin hankkeen pilottivaihe, jossa halutaan testata Oma riista -palvelussa rajoitetulla käyttäjäjoukolla seuraavia toimintoja:

 • seura voi ylläpitää jäsenlistaa
 • seura voi määritellä ja ylläpitää metsästysaluetietoa
 • jäsen hyväksyy seuraan kuulumisen
 • jäsen valitsee yhteystietojensa näkyvyyden seuralle
 • seura ja jäsen näkevät seuran alueella jäsenten saamien saaliiden lukumäärät
 • mahdolliset muut toiminnot

seurapilottikuva

Pilottiin voivat tässä vaiheessa hakea seurat tai seurueet, jotka ovat vuoden 2014 alun jälkeen hakeneet jotain pyynti- tai poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta ja ovat näin saaneet itselleen yksikäsitteisen organisaatio- eli seuratunnuksen lupapäätöksen mukana.

Pilottiin hakeakseen seuran tulee täyttää alla oleva lomake. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Lomakkeella annetut tiedot vaikuttavat seuran valitsemiseen tähän pilottiin.

Seuran yhteyshenkilö tulee olemaan järjestelmässä seuran tietojen ylläpitäjä. Hän pystyy tarpeen mukaan lisäämään myös muita ylläpitäjiä.

Pilottiin osallistuvan seuran tulee tietoja jättäessään ja valituksi tullessaan ymmärtää, että

 1. seurapilottiin osallistuminen edellyttää sekä seuran yhteyshenkilöltä että seuran jäseniltä Oma riista -palveluun rekisteröitymistä ja palvelun käyttämistä
 2. seurapilotti on testikäyttövaiheessa kunnes toisin ilmoitetaan
 3. järjestelmän ominaisuudet eivät testikäyttövaiheessa ole lopullisia, vaan voivat muuttua
 4. testivaiheen mahdollisiset muutokset voivat aiheuttaa pilottikäyttäjille lisätyötä
 5. testivaiheen aikana tukea tarjotaan pilottiin osallistuville sähköisessä ryhmätyötilassa, jolla myös kerätään palvelun kehitysideat (Suomen riistakeskuksen asiakaspalvelu ei hoida pilotinaikaista tukea)
 6. testivaiheen aikana pilottiseurojen luomat aineistot pyritään siirtämään sellaisenaan tuotantoympäristöön
 7. rakentava palaute testikäytön aikana auttaa kehittämään palvelusta seuroille ja seurueille sopivampaa.

Pilottivaihe alkaa viimeistään syksyllä 2015 ja päättyy erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Pilottiin valituille seuroille ilmoitetaan valinnasta ja aloitushetkestä erikseen.

Seurapilottiin valitaan ensimmäisessä vaiheessa maksimissaan 50 metsästysseuraa, ensisijaisesti ilmoittautumis- ja toissijaisesti sopivuusjärjestyksessä. Saatamme lisätä pilottiin osallistuvien seurojen määrää ennen ominaisuuksien avaamista kaikille seuroille.

Kiitämme jo etukäteen kiinnostuksesta – on hienoa päästä tekemään yhteistyötä myös seurojen kanssa!

Ilmoittautuminen (aukeaa 13.5.2015 klo 15:00)

 

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen riistakeskus
Y-tunnus: 0201724-4
Sompiontie 1, 00730 Helsinki
kirjaamo@riista.fi
puh 029 431 2001

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Ari Kontiainen, projektipäällikkö
Sompiontie 1, 00730 Helsinki
ari.kontiainen@riista.fi
puh 029 431 2114

3. Rekisterin nimi

Suomen riistakeskuksen seurapilottiin ilmoittautumisrekisteri

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään Seurapilottiin osallistuvien henkilöiden oma-aloitteisesti antamia tietoja.

 • seuran nimi ja organisaatiotunnus
 • seuran jäsenmäärä, alueen kokonaispinta-ala ja pääasiallinen metsästyskohde
 • seuran yhdyshenkilö, hänen henkilötunnuksensa sekä sähköpostiosoitteensa
 • seuran antamat perustelutiedot pilottiin valitsemiseksi

5. Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassapidettävyys

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta Suomen riistakeskuksen ulkopuolisille tahoille.

6. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on valita Seurapilottiin ne seurat ja henkilöt, joilla on edellytykset osallistua sähköisen asioinnin palvelumme testivaiheeseen. Lisäksi tietoja käytetään ilmoittautuneille kommunikointiin sekä sähköisen ryhmätyötilan perustamiseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sähköisellä lomakkeella.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus:

Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjälle (kohta 1).

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle  (kohta 1).

Kielto-oikeus ja suostumus:

Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

Rekisteristä ei luovuteta tietoja henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteristä vastaavaan henkilöön (kohta 2).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Rekisterissa olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen riistakeskuksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä.

Kullakin Suomen riistakeskuksen käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt.

11. Tietojärjestelmän julkinen osoite

Tietojärjestelmän julkinen osoite on https://riista.fi/seurapilotti