Siirry sisältöön

Muutoksia saalisilmoituksiin, jousimetsästykseen ja villisian pyyntiin

Hallitus on muuttanut metsästysasetusta. Metsästäjän on jatkossa tehtävä saalisilmoitus metsäkauriin lisäksi villisiasta, metsähanhesta ja hilleristä. Näin halutaan varmistaa kestävä metsästys.

Saalisilmoitus tehdään Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa eläimen pyytämisestä. Saalisilmoituksen voi tehdä sähköisesti oma.riista.fi -palvelussa tai Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella. Metsästäjän saalistiedot ovat julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja, joita voidaan käyttää vain viranomais- ja valvontatarkoituksiin.

Jousella saa metsästää entistä useampia lajeja

Valkohäntäpeuraa saa jatkossa metsästää jousella. Jousiaseella saa metsästää myös kuusipeuraa, metsäpeuraa, villisikaa, muflonia sekä japaninpeuraa ja saksanhirveä. Jousimetsästys on vaativa laji, joka edellyttää metsästäjältä jousella suoritettua ampumakoetta. Jousikokeessa on ammuttava kolme nuolta 18 metrin etäisyydestä 23 senttimetriä halkaisijaltaan olevaan osuma-alueeseen.

Valkohäntäpeuran vahtimismetsästyksen voi tänä syksynä aloittaa jo 1.9. Muilla metsästystavoilla pyynti alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina eli 30.9.

Villisian metsästykseen muutoksia

Myös villisian metsästystä halutaan tehostaa. Tavoitteena on torjua afrikkalainen sikarutto, joka on levinnyt Baltiaan, Puolaan ja Venäjälle, ja uhkaa levitä myös Suomeen. Tärkein toimenpide on puolittaa Suomen villisikakanta puoleen eli noin 500–600 yksilöön.

Villisian metsästyksessä voi jatkossa käyttää elävänä pyytävää aitausta. Jos villisikaa metsästetään rihlatulla luotiaseella, ampujalla täytyy 7.8. alkaen olla suoritettuna ampumakoe. Voimassa oleva hirven ja peuran ampumakoe tai karhukoe täyttää vaatimuksen. Villisikaa voidaan jatkossakin metsästää myös haulikkoa varten valmistelulla luodilla eli niin sanotulla täyteisellä, jolloin ei edellytetä ampumakokeen suorittamista.

Metsästysasetuksen muutokset tulevat voimaan maanantaina 7.8.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 0295 162 338, janne.pitkanen(at)mmm.fi