Siirry sisältöön

Muutoksia haahkakoiraiden metsästykseen

Haahkakoiraita saa tänä vuonna metsästää 1.6.–15.6. sekä koiraita ja naaraita 20.8. klo 12 alkaen vuoden loppuun asti.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi viime kesänä komission valvontamenettelyn johdosta koirashaahkan metsästystä rajoittavan asetuksen (1077/2015) vuosille 2015–2018. Asetuksella koiraiden kesämetsästysaika rajoitettiin kahteen viikkoon ja koirashaahkan metsästysalueet eriytetään haahkojen pesimäalueista. Metsästysajan lyhentämisellä turvataan koirashaahkojen sulkiminen ulkomeren sulkimisalueilla. Kesäkuun metsästys suuntaa metsästystä koirashaahkoihin, jotka eivät enää osallistu pesimiseen tai poikasten hoitoon.

Kesämetsästyksen sallitut metsästysalueet sijaitsevat ulkosaariston puuttomilla saarilla ja luodoilla. Alue on rajattu nimettyjen ulkoluotojen mukaan. Kartta alueesta ja lista rajauksessa käytettyjen luotojen nimistä on esitetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa. Rajaluodot sisältyvät sallittuun pyyntialueeseen. Pyynti on kuitenkin kiellettyä kaikilla saarilla ja luodoilla, joilla esiintyy haahkanaaras poikasineen tai etelänkiisla-, riskilä- tai ruokkiyhdyskunta, ja lisäksi pesivien lintujen häirintä on kielletty.

Suomen riistakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö toivovat, että haahkasaaliit kirjataan myös tänä kesänä Oma riista -palveluun.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uroshaahkan metsästyksen rajoittamisesta

Asetuksen muistio

Asetuksen karttaliite

Karttaikkuna

Lisätietoja

Eronen, Visa

  • Riistapäällikkö, Uusimaa
  • Suurpeto- ja hyljekantojen verotus
  • 029 431 2331
  • visa.eronen@riista.fi