Muista hakea hirviluvat ajoissa

Hirvieläinten pyyntilupahakemukset tulee toimittaa viimeistään 30. huhtikuuta sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa metsästysalueesta kuuluu. Tänä vuonna hakemusten tulee olla perillä tiistaina 30. huhtikuuta. Takaraja on kirjattu metsästysasetukseen ja ehdoton.

Luvanhakijan vastuulla on huolehtia, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Jos hakemus toimitetaan postitse, tulee hakemus laittaa liikkeelle riittävän ajoissa, että se varmasti ehtii perille. Jos epäilee postin kulkua, kannattaa hakemuksen perille saapuminen tarkistaa. Pyyntilupahakemuksen voi toimittaa myös suoraan riistanhoitoyhdistykseen toiminnanohjaajalle tai hallituksen jäsenelle.

Viime vuonna hakemusten toimittamisessa riistanhoitoyhdistyksille sattui useita harmittavia myöhästymisiä. Myöhästyneenä saapunut hakemus jätetään tutkimatta, eikä luvanhakijalle siis voida myöntää hirvi- tai peuralupia tulevalle kaudelle.

Pyyntilupalomakkeet

Yhteislupalomakkeet