Siirry sisältöön

MMM: Riistanhoitomaksua esitetään korotettavaksi

Maa-  ja metsätalousministeriön tiedote

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että riistanhoitomaksua korotetaan 39 eurosta 43 euroon ja alle 18-vuotiailta 20 eurosta 22 euroon. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää esityksestä lausuntoja, joita voi antaa 31.8.2022 asti.

Riistanhoitomaksun korotuksesta kertyvillä varoilla kehitettäisiin riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjausta ja ammattimaistamista sekä turvattaisiin Suomen riistakeskuksen toimintaedellytyksiä. Varoja ohjattaisiin myös kansainväliseen vaikuttamiseen, johon ei tähän mennessä ole ollut riittävästi resursseja. Lisäksi varoilla katettaisiin Suomen riistakeskuksen rahoitusvajetta. Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslaissa tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on maksettava metsästysvuosittain riistanhoitomaksu. Henkilön, joka toimii metsästettäessä vain koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomiehenä tai joka vain muulla vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei tarvitse suorittaa riistanhoitomaksua.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esityksestä löytyvät lausuntopyynnöt-sivulta (mmm.fi).

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 0295 162 391, sami.niemi(at)gov.fi
Vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 0295 162 055, teemu.nikula(at)gov.fi