Siirry sisältöön

MMM: Metsäkanalintukannat vahvat Pohjois- ja Itä-Suomessa – esitys pitkistä metsästysajoista lausunnolle

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote, 12.8.2022

Metsäkanalintukannat ovat pysyneet monilla alueilla erittäin hyvällä tasolla. Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että alkavalla syksyn metsästyskaudella sallittaisiin laajoilla alueilla metsästysasetuksen sallimat pisimmät metsäkanalintujen metsästysajat. Lausuntoja esityksestä voi antaa 18.8. saakka.

Viime vuoden pesimämenestyksen jäljiltä metsäkanalintujen kannat ovat säilyneet viime talven yli erittäin hyvin. Tänä vuonna pesinnät näyttävät onnistuneen keskimäärin hyvin etenkin maamme pohjois- ja itäosissa. Etelä- ja Lounais-Suomessa teeri-, pyy- ja metsokannat ovat paikoitellen kuitenkin heikkoja, joten myös alueellisia rauhoituksia esitetään.

Pääosassa Pohjois- ja Itä-Suomea metson ja teeren metsästystä ei rajoitettaisi, joten syksyn metsästyskausi voisi jatkua 10.12. saakka. Lisäksi urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallittaisiin viime vuotta laajemmalla alueella. Metson ja teeren kannat ovat edelleen Pohjois-Suomessa useilla alueilla keskimääräistä korkeammalla tasolla.

Keski- ja Etelä-Suomessa teerikanta on kuitenkin heikentynyt, joten teeren metsästysaikaa lyhennettäisiin ja Varsinais-Suomessa metsästys kiellettäisiin kokonaan. Metson metsästys kiellettäisiin kokonaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Pyyn metsästys kiellettäisiin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa.

Ylä-Lapin riekkokanta runsastui tänä vuonna merkittävästi, mutta monilla alueilla Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa se on edelleen heikko. Siksi riekon rauhoitusta jatkettaisiin edelleen suuressa osassa maata. Keski-Lapissa, Koillismaalla ja Ylä-Kainuussa riekkokanta on useamman vuoden aikana vahvistunut, joten siellä metsästys sallittaisiin lokakuun loppuun.

– Metso- ja teerikannat ovat Pohjois-Suomessa jo parina vuonna olleet paikoitellen laskentahistorian korkeimmissa tiheyksissä. Tämä on erittäin hienoa, ja huippu näyttää edelleen jatkuvan. Varsinkin teerikanta runsastui edelliseen vuoteen nähden. Laadukkaan kannanseurannan ansiosta saadaan tarkkaa alueellista tietoa, jolloin on mahdollista kohdistaa rajoituksia oikeille alueille ja sallia metsästystä laajemmin toisilla alueilla, kertoo erityisasiantuntija Janne Pitkänen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kantojen seurantatieto on ajantasaista

Metsänriistaa seurataan riistakolmiolaskennan avulla. Suomessa tehty tutkimus on kansainvälistä huippua. Riistakolmiolaskennat tuottavat ajantasaista tietoa; viikolla 32 riistakolmiot.fi-sivustolle on päivitetty jo yli 900 riistakolmion tulokset. Tuoreen ja kattavan laskentatiedon ja yli 30 vuoden aikasarjan perusteella voidaan joillain alueilla tarvittaessa lyhentää metsästyskauden pituutta tai kieltää metsästys kokonaan.

Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja asetusmuistio löytyvät osoitteesta mmm.fi/lausunnolla.