Siirry sisältöön

Metsojen soitimia tarkastetaan valtion mailla Kainuussa ja Pohjanmaalla

Metsähallitus seuraa satojen metsojen soitimien toimivuutta keväällä. Metsätalouden suunnittelussa soidinalueet huomioidaan tarkasti.

Ennen kuin lumipeitteeseen ilmestyneet pälviaukot ehtivät laajentua, alkavat metsokukot hakeutua soidinalueelleen. Samoihin aikoihin alkaa myös Metsähallituksen suunnittelijoiden ja metsureiden työ soidinalueiden sijainnin ja toiminnan kartoittamiseksi.

Tavoitteena on selvittää metsojen soidinpaikkojen sijainti ja metsojen määrä sekä seurata metsätalouden vaikutuksia metson soidinpaikkojen säilymiseen. Tietoja käytetään metsäsuunnittelun tukena. Seuranta tehdään metsoja häiritsemättä, mutta jos metsoista halutaan saada jälkien lisäksi myös ääni- tai näköhavaintoja, on metsään suunnattava aamun pikkutunneilla.

Metsähallituksen metsuri Hannu Heikkinen on jo ollut soitimien tarkastustöissä viime viikolla mm. Vaalan Järvikylässä.

”Kello 2.15 herätys kotona, sitten autolla ja loppumatka hiihtämällä soitimelle. Kello 4 soitimella oli jo koppeloita paikalla”, kertoo Hannu Heikkinen. ”Kiivain meno oli viiden-kuuden maissa, jolloin paikalla oli 10 koppeloa ja kolme metsokukkoa. Itse meinasin jäätyä kolmen tunnin paikallaanolon aikana”, kuvailee hän kokemustaan.

Järvikylän soidin todettiin toimivaksi ja se merkitään paikkatietojärjestelmään.

Pohjanmaa-Kainuun alueella tarkastetaan tänä keväänä yhteensä 144 soidinta: Kainuussa 94, Koillismaalla 40 ja Keski- Pohjanmaalla 10 kappaletta. Tarkastukset aloitettiin huhtikuun viimeisellä viikolla ja ne kestävät muutaman viikon.

Metson soidinalueilla on erityisasema riistan elinympäristöjen hoidossa. Metsähallituksella on toimivia soidinalueita koskevat metsänkäsittelyohjeet, joiden tavoitteena on toteuttaa metsien käsittelyt niin, että soidinalue säilyy metsojen kannalta suotuisana.

 

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelupäällikkö Hannu Tolonen, p. 0400 130 603