Siirry sisältöön

Metsästysmuistojen tiukennetut tuontiehdot voimaan 5.2.2015

EU:n tekemät muutokset komission asetukseen (EY) N:o 865/2006 koskien  kuuden erityistä huomiota vaativan CITES-lajin metsästysmuistojen tuontia EU:n alueelle tulevat voimaan 5.2.2015.

Lajit, joita uudet tuontiehdot koskevat

Uudet tiukemmat tuontivaatimukset koskevat leijonan (Panthera leo), afrikannorsun (Loxodonta africana), virtahevon (Hippopotamus amphibius), isosarvikuonon (Ceratotherium simum simum), jääkarhun (Ursus maritimus) ja argaalin (Ovis ammon) metsästysmuistojen tuontia EU:n alueelle. Näiden lajien metsästysmuistojen tuonnille vaaditaan CITES-vientiluvan lisäksi aina myös CITES-tuontilupa. Lupien on oltava voimassa ennen kuin metsästysmuisto saapuu EU:n alueelle.

Suunnitellessasi metsästysmuiston tuontia ota yhteyttä Suomen CITES-viranomaiseen SYKEen varmistaaksesi onko kyseiselle lajille ylipäätään mahdollista saada tuontilupa Suomeen, sillä sääntely näiden kuuden lajin osalta voi muuttua nopeastikin.

Tuonti pelkällä kolmannen maan CITES-vientiluvalla

Metsästysmuiston tuonti pelkällä kolmannen maan CITES-vientiluvalla on yhä mahdollista kaikille muille EU:n CITES-lainsäädännön B-liitteen lajeille. Suuri osa CITES-sopimuksen II-liitteen lajeista kuuluu EU:n B-liitteeseen, mutta eivät kaikki. HUOM: mm. seuraavat CITES II-liitteen lajit ovat EU:ssa A-liitteen lajeja, joiden tuontiin vaaditaan aina CITES-tuontilupa: ruskeakarhu (harmaakarhu/grizzly), susi ja ilves.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus SYKE
Luontoympäristökeskus
Lajien suojelu/CITES-lupa-asiat
PL 140, 00251 Helsinki
puh. 0295 251 000 (vaihde), sähköposti: cites@ymparisto.fi

SYKEn infokirje metsästysmuistojen tiukennetuista tuontiehdoista

SYKEn infokirje metsästysmuistojen tuontiin liittyvistä CITES-vaatimuksista

Tuonti kolmannen maan CITES-vientiluvalla

Suomen CITES-lupaviranomainen Suomen ympäristökeskus SYKE ympäristöhallinnon yhteisessä verkkopalvelussa  www.ymparisto.fi/cites (sivuilla lomakkeita, tietoa tuontiehdoista ja metsästettävät CITES-lajit)