Siirry sisältöön

Metsästysharrastuksen aloittaminen kiinnostaa – uusi metsästäjä on yhä useammin nainen

Metsästäjätutkinnon suorittaa vuosittain 7000–8000 ihmistä. Määrä on pysynyt tasaisena. Viime vuonna 28 prosenttia tutkinnonsuorittajista oli naisia. Moni aloittaa metsästysharrastuksen myös aikuisiällä.

Naisten osuus metsästystä aloittavien määrässä on noussut 2000-luvun aikana. Vuonna 2000 tutkinnon suorittaneista naisia oli 14 prosenttia. Vuonna 2023 suhteellinen määrä oli kaksinkertaistunut.

Naisten osuus vaihtelee alueittain, ja esimerkiksi Lapissa tutkinnon suorittajista vuonna 2023 lähes puolet, eli 42 prosenttia, oli naisia.

– Moni nainen tulee mukaan metsästyksen tarjoaman luontokokemuksen, riistaruoan tai koiraharrastuksen innoittamana, riistapäällikkö Henri Mutanen Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Harrastajajoukko monimuotoistuu

Metsästysharrastuksen aloittavien ihmisten joukko on monimuotoistunut. Naisharrastajien määrän kasvun lisäksi metsästys aloitetaan entistä varttuneemmalla iällä etenkin Etelä-Suomen suurten kaupunkien läheisyydessä.

Suurten kaupunkien läheisyydessä tutkinnon suorittaja on tyypillisesti 30–40-vuotias, kun maaseudulla tyypillisesti tutkinnon suorittaa 10–15-vuotias nuori.

– Metsästys koetaan vastuulliseksi ja mukaansa tempaavaksi luontoharrastukseksi. Yhä useampi aloittaa aikuisena ilman aiempaa yhteyttä metsästykseen, sanoo Mutanen.

Riistanhoitoyhdistykset järjestävät metsästäjätutkintoon valmentavia koulutuksia ja metsästäjätutkintoja. Tulossa olevat tilaisuudet löytyvät riistahallinnon tapahtumahausta.

Lisätietoa metsästäjätutkinnosta (riistainfo.fi)

Pylväsdiagrammi, jossa suoritettujen tutkintojen määrä.

Lisätietoja

Mutanen, Henri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Häme
  • Metsästäjätutkinto, koirakokeiden ja -koulutusten luvat
  • 0294312223
  • henri.mutanen@riista.fi

Mikkola, Marko

  • vs. Riistapäällikkö, Pohjois-Häme
  • Metsästäjäpalvelut
  • 029 431 2282
  • marko.mikkola@riista.fi