Monivaikutteisen kosteikon suunnittelu

Monivaikutteiset kosteikot ovat maatalousluonnon aarreaittoja, jotka puhdistavat maatalouden valumavesiä ja tarjoavat samalla elinympäristöä kosteikkolajeille ja silmäniloa ohikulkeville ihmisille.

Kosteikon suunnittelu on monivaiheinen projekti. Yksinkertaisen yhden maanomistajan maille sijoittuvan kohteen suunnittelun voi toteuttaa omin voimin. Varmempi tapa on turvautua asiantuntijan apuun, varsinkin jos ei ole kokemusta kosteikkojen rakentamisesta tai kohde on vaativa ja maanomistajia on useita.

Lue lisää kosteikon perustamisesta

Kauljärven monivaikutteinen kosteikko on esimerkki metsästäjien ja maanomistajien yhteisestä kosteikkohankkeesta, joka toteutettiin ei-tuotannollisten investointien tuella. Kauljärvellä on onnistuneesti yhdistetty vesilinnustus ja vesiensuojelu, kun sorsastuksen ja luonnonhoidon motivoimat maanomistajat yhdessä metsästysseuran kanssa palauttivat kotijärven takaisin maisemaan vesiensuojelukosteikkona.

Tutustu Kauljärven kosteikkoon

Kosteikkoprojektien rahoitus

Monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen voi hakea tukea maatalouden ympäristötuesta. Tukitasot ovat toimivia, ja ympäristötuella on toteutettu useita onnistuneita kosteikkohankkeita tukimuodon vaatimasta paperityömäärästä huolimatta.

Vuonna 2013 päättyvällä maatalouden ohjelmakaudella monivaikutteiset kosteikot ovat vesiensuojeluun kohdennettu toimenpide, joiden toteutuksessa pyritään ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuus, maisema sekä riista-, kala- ja raputalous.

Monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen tarkoitettu ei-tuotannollisten investointien tuki on rekisteröityjen yhdistysten haettavissa. Tuen hakemiseksi tulee laatia suunnitelma ja kustannusarvio kosteikon perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Lisätietoa ajantasaisista tukiehdoista ja tuen hakemisesta 2013 löytyy ELY-keskusten sekä Maaseutuviraston verkkosivuilta.

Lue lisää ei-tuotannollisten investointien tuesta (Maaseutuvirasto)

Maatalouden tukijärjestelmät ovat muutoksessa, kun seuraavan 7-vuotiskauden budjettia ja toimenpideohjelmaa vuonna 2013 rakennetaan.

Alustavana linjauksena monivaikutteisen kosteikon tukiehtoja lievennetään, jolloin useampi hyvä kohde täyttää tukiehdot. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on nousemassa tasavertaiseksi tavoitteeksi vesiensuojelun rinnalle, ja alueellisten ELY-keskusten tapauskohtainen harkintavalta lisääntynee.

 

Kosteikko voi olla vaikutuksiltaan monipuolinen. Kuvan kosteikko puhdistaa valumavesiä, tarjoaa elinympäristöä vesilinnuille, elävöittää maisemaa ja parantaa yläpuolisten peltojen kuivatustilaa.

Kosteikko voi olla vaikutuksiltaan monipuolinen. Kuvan kosteikko puhdistaa valumavesiä, tarjoaa elinympäristöä vesilinnuille, elävöittää maisemaa ja parantaa yläpuolisten peltojen kuivatustilaa. Kuva: Mikko Alhainen

 

Päivitetty 23.4.2013