Saaliin kaupallinen hyödyntäminen

EU-todistuksen hakemuslomake karhulle (esitäytetty)

EU-todistuksen hakemuslomake ilvekselle (esitäytetty)

EU-todistuksen hakemuslomake sudelle (esitäytetty)

Karhun, ilveksen ja suden lihan ja muiden osien kaupallinen hyödyntäminen vaatii Suomen ympäristökeskuksen myöntämän myyntiluvan eli EU-todistuksen. Jos esimerkiksi suurpedon talja viedään ulkomaille, vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen myöntämä CITES-vientilupa.

EU-todistuksen tai CITES-luvan saamiseksi Suomen ympäristökeskus vaatii varsinaisten hakemuslomakkeiden lisäksi liitteeksi niin sanotun laillisen saannon todistuksen, jonka antaa Suomen riistakeskus. Todistusta voi hakea poikkeusluvan saaja tai alueellisen kiintiön nojalla pyydystetyn karhun saaliin saaja. Hakijan on otettava yhteyttä siihen aluetoimistoon, josta kyseinen poikkeuslupa on myönnetty, tai alueellisen kiintiön nojalla pyydystetyn karhun kohdalla Lapin aluetoimistoon.

SYKEn CITES-ohje metsästäjälle (karhu, susi ja ilves) (2 sivua)

SYKEn ohje karhun tuontiin, vientiin ja myyntiin (3 sivua)

Riistakeskuksen ohje laillisen saannon todistus (1 sivu)

Lue lisää CITES-vientiluvasta (www.ymparisto.fi/cites)

Lue lisää metsästettävistä CITES-lajeista (www.ymparisto.fi/cites/metsastajat)

 

Päivitetty 30.6.2017