Pyyntilupalomakkeet

Hirvieläinten (metsäkaurista lukuun ottamatta), euroopanmajavan, itämerennorpan ja peltopyyn metsästykseen tarvitaan Suomen riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa. Pyyntiluvan myöntämisen edellytyksistä sekä lupaan otettavista määräyksistä säädetään tarkoin metsästysasetuksessa.

Päivitetty 5.9.2014