Siirry sisältöön

Luvan hakeminen / Lomakkeet

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti

Hirvieläinten pyyntiluvat, suurpetojen ja muiden nisäkkäiden kannanhoidolliset ja vahinkoperusteiset poikkeusluvat sekä riista- ja rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat haetaan Oma riista -palvelussa.
Muita riistaeläimiin liittyviä pyynti- ja poikkeuslupia sekä muita Suomen riistakeskuksen myöntämiä lupia haetaan oheisilla hakemuskaavakkeilla.Suomen riistakeskus ylläpitää lupahallintoon sekä muihin tehtäviinsä liittyviä lomakkeita. Lupahallinnon lomakkeet tulee toimittaa täytettyinä osoitteeeen lupahallinto.kirjaamo@riista.fi. Vaihtoehtona on tulostaa lomake ja lähettää se postitse osoitteeseen Suomen riistakeskus, Lupahallintokirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Kunkin lomakkeen täyttämiseen ohjeistetaan erikseen kyseisellä sivulla. Muunkieliset versiot lomakkeista saa näkyville sivuston kieltä vaihtamalla (kielivalikko sivuston ylälaidassa).