Lomakkeet

Suomen riistakeskus ylläpitää lupahallintoon sekä muihin tehtäviinsä liittyviä lomakkeita. Lupahallinnon lomakkeet ovat pääasiassa sellaisia, jotka tulee tulostaa ja toimittaa allekirjoitettuina lähimpään aluetoimistoon. Muut lomakkeet saattavat olla myös sähköisesti täytettävissä tai esimerkiksi malleja seuratoiminnassa tarvittaville asiakirjoille.

Katso aluetoimistojen yhteystiedot

Sivuvalikko löytyy vasemmasta laidasta. Kunkin lomakkeen täyttämiseen ohjeistetaan erikseen kyseisellä sivulla. Muunkieliset versiot lomakkeista saa näkyville sivuston kieltä vaihtamalla (kielivalikko sivuston ylälaidassa).

 

 

Päivitetty 12.9.2017