Siirry sisältöön

Metsästys luonnonsuojelualueella puhuttaa ympäri maailmaa

Metsähallituksen järjestämään kaksipäiväiseen kansainväliseen seminaariin kokoontuivat riista- sekä luonnonsuojelun asiantuntijat ympäri maailmaa keskustelemaan yhdessä kestävästä metsästyksestä luonnonsuojelualueilla.

Seminaariin oli ilmoittautunut 100 kutsuttua alan asiantuntijaa ja vaikuttajaa. Puhujien joukossa on muun muassa maailmalla arvostettu kanadalainen tutkija Shane Mahoney. Hän avasi puheessaan riistanhoidon ja metsästyksen roolia suojelualueilla tieteelliseltä näkökulmalta katsottuna. Puhujakaartiin kuului myös esimerkiksi FACE-järjestön johtaja Cy Criffin, joka puheessaan toi esille metsästyksen ja luonnonsuojelun synergisia etuja muualla Euroopassa.

– Seminaarista saatujen kansainvälisten esimerkkien kautta pääsemme keskustelemaan erilaisista toimintamalleista ja kestävästä metsästyksestä luonnonsuojelualueilla Suomessa, sanoo erätalouspäällikkö Jukka Bisi Metsähallituksesta.

– Aihe on hyvin ajankohtainen sillä Cecil-leijonan metsästys on herättänyt keskustelua ja nostattanut tunteita ympäri maailmaa. Kuluneen kesän aikana on käyty paljon keskusteluja metsästyksen hyväksyttävyydestä sekä metsästyksestä luonnonsuojelualueilla ja niiden läheisyydessä. Metsästetyn Cecil-leijonan ympärillä keskustellaan yleisesti myös kaupallisesta metsästyksestä ja metsästyksen aluetaloudellisista hyödyistä, joita ei saisi unohtaa. Metsästyksen aluetaloudellisia hyötyjä on tutkittu myös Suomessa valtionmailla ja metsästysmatkailulla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia aluetalouteen, toteaa Bisi.

– Asiallinen dialogi on tarpeen, koska se parhaimmillaan lisää keskinäistä ymmärtämystä ja luottamusta, toteaa luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen Metsähallituksesta. Eri maissa tilanne on kuitenkin hyvin erilainen ja metsästysjärjestelyt ovat kehittyneet vuosikymmenten saatossa kunkin maan kulttuuriin sopiviksi. Myös suojelualueiden luonnontilaisuudessa ja riistakantojen säätelyn tarpeessa on suuria eroja.

Suomessa metsästys luonnonsuojelualueilla jakaa mielipiteitä. Pohjois-Suomessa metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla hyvin laajalti. Etelä-Suomen suojelualueilla metsästys on puolestaan kiellettyä ja sitä ympäröivät monimutkaiset poikkeukset. Kysymyksesi on myös noussut käytämmekö tulevaisuudessa suojelualueilla vapaaehtoisia metsästäjiä vai maksammeko ammattimetsästäjille tehdystä riistanhoitotyöstä.

Kansainvälinen eräseminaari “Sustainable hunting and wildlife management in protected areas” Suomen luontokeskus Haltiassa 1.–2.9.2015.

Metsähallituksen tiedote