Siirry sisältöön

Metsäpeurojen määrä kasvanut hieman Suomenselällä

Pohjanmaalla 3. – 8. maaliskuuta tehtyjen lentolaskentojen perusteella Suomenselän metsäpeurakannan kooksi arvioidaan 1250 – 1300 yksilöä. Havaintoja tehtiin 1 234 peurasta. Luonnonvarakeskuksen mukaan peurojen määrä on lisääntynyt hieman vuoden 2013 laskennoista, joissa havaittiin 1 065 peuraa. Peurakanta arvioitiin tuolloin noin 1 100 yksilön suuruiseksi. Metsäpeuroja lasketaan seuraavaksi Kainuussa.

Laskenta-alue määräytyi Suomen riistakeskuksen koordinoiman esikartoituksen avulla, joka perustui metsästäjien ja muiden luonnontarkkailijoiden havaintoihin. Esikartoitus onnistui erinomaisesti, mistä kiitos kuuluu kaikille metsäpeurahavaintojen ilmoittajille.

Laskennoissa kaikki tiedossa olevat peurahavainnot tarkistettiin ja laskenta-alueet lennettiin tarkoin, jotta kaikki peurat saatiin mukaan laskentaan. Yksilömäärät laskettiin jokaisesta laumasta otettujen valokuvien avulla. Aivan kaikkia peuroja ei todennäköisesti onnistuttu havaitsemaan, koska vähäinen ja sulava lumi haittasi jonkin verran laskentoja. Tämä on otettu huomioon arviossa, jonka mukaan Suomenselän peurakanta on tällä hetkellä 1250 – 1300 yksilöä. Havaituista 1 234 metsäpeurasta vasoiksi tulkittiin 169 yksilöä, jolloin vasaosuus on noin 14 prosenttia koko kannasta.

Suomenselän metsäpeurojen määrä on pysynyt vakaana jo vuodesta 2003 lähtien.

Luonnonvarakeskuksen tiedote