Siirry sisältöön

Metsäkanalintujen metsästys alkaa ‒ pyyntiä tulee kohdentaa nuoriin yksilöihin

Metsäkanalintujen metsästysaikoja on rajoitettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Suomen riistakeskus kehottaa malttia kanalintujahtiin.

Riistakolmiolaskentojen mukaan metsäkanalintujen pesinnät onnistuivat tänä vuonna vaihtelevasti. Metsäkanalintukannat vaihtelevat luontaisesti voimakkaasti. Suuressa osassa maata kanalintukannat ovat keskimääräistä heikompia, tosin kantojen pitkäaikainen kehityssuunta on suurimmalla osalla alueista ollut tasaista tai nousevaa.  Heikkoina lintuvuosina metsästystä on rajoitettu metsästysaikaa lyhentämällä. Tänä vuonna rajoituksia tehtiin laajasti.

Kuluvan metsästysvuoden aikana riekko on rauhoitettu Suomen kolmea pohjoisinta kuntaa lukuun ottamatta. Metson metsästys on kiellettyä Varsinais-Suomessa ja suurimmassa osassa Uudenmaan maakuntaa. Pyytä ja teertä ei saa metsästää Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa. Metsästysajan lyhennyksiä on tehty laajalla alueella lajikohtaisesti. Lyhennetty metsästysaika päättyy 10. lokakuuta. Metsästäjien on syytä tarkistaa metsästysalueensa metsästysajat ennen metsälle lähtöä.

Kanalintujen metsästys on Suomessa suosittua. Heikkoina lintuvuosina moni pitää välivuoden linnun metsästyksessä tai vähentää muutoin pyyntiään. Metsästysseurat rajoittavat myös kanalintujen metsästystä lintutilanteen mukaan. Huolimatta metsästäjien vapaaehtoisesta metsästyksen säätelystä, metsästysajan rajoittaminen on nähty tarpeelliseksi.

Suomen riistakeskus suosittelee kohdistamaan pyyntiä nuoriin eli saman vuoden poikaslintuihin. Nuorten lintujen mahdollisuudet selvitä hengissä seuraavaan kevääseen ovat heikommat kuin aikuisten. Aikuiset linnut edustavat lintukannan tuottavinta osaa, jota tulisi verottaa säästeliäästi. Esimerkiksi teerien soidinsoilla vanhojen kukkojen säästäminen on tärkeää. Nuoren teeren valikointi saaliiksi onnistuu, kun pyynnissä on malttia. Myös muissa pyyntimuodoissa saaliin valikointi on mahdollista.

Metsäkanalintujen metsälle kannattaa tänä syksynä lähteä nauttimaan luontoelämyksistä. Metsästyspäivä voi olla onnistunut, vaikka saalista ei tulisi.

Metsästysajat

Lisätietoja: Jukka Keränen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus
029 431 2231, jukka.keranen@riista.fi