Metsäkanalintujen kolmiolaskenta alkaa viikonloppuna

Metsäkanalintujen riistakolmiolaskennat tehdään 27.7. – 4.8. koko maassa. Metsästäjät tekevät laskennat vapaaehtoistyönä ja tulokset analysoi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Maa- ja metsätalousministeriö päättää tulosten perusteella metsäkanalintujen metsästysajat.

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta metsäkanalintujen metsästysaika alkaa 10.9.2013. Heikkoina lintuvuosina metsästysaikoja voidaan kuitenkin lyhentää tai rauhoittaa laji tietyllä alueella kokonaan. Mahdolliset rajoitukset aikoihin tehdään yleensä kauden loppupäästä. Rajoitukset tehdään maa- ja metsätalousministeriön antamilla asetuksilla, jotka tehdään elokuun aikana siten, että metsästysajat ovat tiedossa elokuun loppuun mennessä.

Pari vuotta sitten tehdyt lain muutokset antavat nyt mahdollisuuden käyttää hyväksi tuoreita riistakolmiolaskentatuloksia päätettäessä metsästysajoista kun aiemmin käytettiin edellisen vuoden tietoja. Muutos on tärkeä, koska lintukannoissa on suuria vaihteluja vuosien välillä.

Riistakolmio on metsäriistan runsaudenseurantaan 1980-luvun lopulla kehitetty laskentamenetelmä. Maastossa sijaitsevan tasasivuisen kolmion sivut ovat neljä kilometriä pitkät, joten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmiot lasketaan kaksi kertaa vuodessa ja kesällä yhden kolmion laskemiseen tarvitaan 3-9 henkilöä. Laskennan jälkeen havainnot ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti RKTL:lle netissä olevalla lomakkeella, jotta ne ehtivät päätöksenteon pohjaksi.

Jos joillakin alueilla ei pystytä järjestämään laskentaa 27.7. – 4.8., se pyritään tekemään mahdollisimman pian. Laskentakausi jatkuu vielä elokuun loppuun saakka ja tehdyt laskennat tarkentavat kannanarvioita. Muun muassa metsästysseurat hyödyntävät tuloksia päättäessään mahdollisista saaliskiintiöistä kesäkokouksissaan.

Riistakolmiolaskennoissa lasketaan kesällä metsäkanalinnut ja talvella havainnoidaan nisäkkäiden lumijälkiä. Kesälaskennan tuloksena saadaan metsäkanalintujemme (metso, teeri, pyy, riekko) alueelliset tiheydet ja kesän poikastuotosta kertovia tunnuslukuja. Viime kesänä laskettiin 821 kolmiota.

Huikea vapaaehtoisponnistus

Suomen riistakolmiolaskennat ovat koko maailmassa ainutlaatuinen vapaaehtoisponnistus, johon osallistuu vuosittain tuhansia metsästäjiä. Ne ovat tuottaneet valtavan määrän tietoa metsäriistastamme ja sen elinympäristöistä. Nyt kun kesälaskennan tuloksia voidaan käyttää tuoreeltaan metsästysajoista päätettäessä, laskennan merkitys on korostunut entisestään.

Metsästysajoista tiedotetaan elokuun lopussa ja ajat löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta heti kun asetukset on vahvistettu (www.riista.fi). Kaikkien riistalajien metsästysajat löytyvät 9. syyskuuta ilmestyvästä Metsästäjä-lehdestä.

Riistakolmiolaskenta käynnissä. Kuva: Hannu Huttu

Lisätietoja