Siirry sisältöön

Määrärahat eivät riitä viime vuoden suurpetovahinkojen täysimääräiseen maksamiseen

Suurpetojen vuonna 2017 aiheuttamat vahingot olivat 11,9 miljoonaa euroa. Valtion talousarviossa suurpetovahinkoihin varattu 8,9 miljoonan euron määräraha ei riitä vuoden 2017 vahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen. Suurpetojen viime vuonna aiheuttamien vahinkojen korvauksia joudutaan leikkaamaan 26 prosenttia eli noin kolme miljoonaa euroa. Suurpetojen aiheuttamista vahingoista yli 94 prosenttia oli porovahinkoja.

Riistavahinkolain mukaan riistaeläimen aiheuttaman vahingon korvaaminen on mahdollista vain valtion talousarvion asettamissa rajoissa. Jos korvausta ei voida suorittaa talousarvion puitteissa täysimääräisesti, joudutaan jokaiselta vahingonkärsijältä leikkaamaan korvauksia saman prosenttiosuuden verran. Mahdollisia suurpetojen aiheuttamia henkilövahinkojen korvauksia leikkaukset eivät koske.

Suurimmat leikkaukset kohdistuvat suurpetojen porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. Vuonna 2017 porotalouden vahingot nousivat yli 11,2 miljoonaan euroon, eikä niistä voida korvata kuin noin 8,34 miljoonaa. Porovahinkojen korvaukset jakautuvat siten, että 4,69 miljoonaa euroa maksetaan poronomistajille suurpetojen tappamien porojen perusteella. Paliskunnille maksettavaa vasahävikkikorvausta maksetaan noin 1,42 miljoonaa euroa. Lisäksi poikkeuksellisen suurten porovahinkojen 2,19 miljoonan euron korvaukseen ovat oikeutettuja Hallan, Hossa-Irnin, Kallioluoman, Näljängän, Alakitkan, Pohjois-Sallan, Oivangin, Käsivarren, Kyrön ja Paatsjoen paliskunnat. Vuotta aiemmin porovahinkoja korvattiin noin 10 miljoonalla eurolla.

Suurpetojen vuonna 2017 aiheuttamat viljelys-, kotieläin- ja irtaimistovahingot nousivat hieman vajaaseen 0,6 miljoonaan euroon. Korvauksia voidaan maksaa noin 0,46 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin näitä vahinkoja korvattiin noin 0,5 miljoonalla eurolla.

Liitteessä muutokset suurpetojen aiheuttamista vahingoissa verrattuna edellisiin vuosiin.

Talousarvio 2018: Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

Suurpetojen aiheuttamat korvatut poro-, koira- ja kotieläinvahingot 2010-2017

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Jussi Laanikari, ylitarkastaja, p. 040 733 6229

Tiedote: maa- ja metsätalousministeriö 20.4.2018 12.14