Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalousministeriö päätti punasotkan, tukkakoskelon ja allin metsästysrajoituksista

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetukset punasotkan, tukkakoskelon ja allin metsästysrajoituksista. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys kiellettiin kokonaan kolmen vuoden määräajaksi. Vastaava kielto koskee sisämaassa metsästettävää allia. Merialueilla allin metsästystä rajoitetaan metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä, joka rajoittaa metsästyksen enintään viiteen alliin vuorokaudessa.

Metsästäjäkohtaista saaliskiintiötä käytetään nyt metsästyksen rajoittamiseen ensimmäistä kertaa. Metsästyslakia muutettiin viime vuonna niin, että metsästystä voidaan rajoittaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella täyskiellon sijasta myös uusilla täsmällisemmillä keinoilla.

Allia koskevan päätöksen tavoitteena on vähentää merkittävästi allisaalista, mutta säilyttää kuitenkin saaristossa rajoitettu mahdollisuus allin metsästykseen ja samalla myös muuhun merilinnustoa hyödyttävään riistanhoitoon.

Kosteikkojen kunnostamisella pysyvämpiä tuloksia

Monet arvokkaat lintuvedet ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet umpeen ja niiden linnusto on köyhtynyt. Riistalintukantojen taantumista ehkäistään metsästysrajoitusten lisäksi pysyvämmin hoitamalla ja lisäämällä niiden levähdys- ja pesimäalueina käyttämiä kosteikkoja. Samalla parannetaan myös suojeltujen ja muiden kosteikkolintulajien elinolosuhteita.

–Meillä on jo useita hyviä esimerkkejä onnistuneista kosteikkohankkeista, mutta tarve huomattavasti laajemmille hoito- ja suojelutoimille on ilmeinen. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä maanomistajien ja metsästäjien kanssa, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ilmoittivat toukokuussa käynnistävänsä lähiaikoina asiaa koskevan hankkeen valmistelun yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Metsästysasetusta muutettiin lisäksi toukokuussa niin, että metsästäjien on vuonna 2020 alkavasta metsästysvuodesta alkaen tehtävä Suomen riistakeskukselle ilmoitus saaliiksi saamistaan taantuvista vesilinnuista.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus punasotkan metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2018–2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tukkakoskelon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2018–2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus allin metsästyksen rajoittamisesta metsästysvuosina 2018–2021

Katso myös tiedotteet:
Maa- ja metsätalousministeriö esittää rajoituksia taantuvien vesilintujen metsästykseen (25.6.2018)
Metsästysajat muuttuvat – muutokset voimaan kesäkuun alussa (24.5.2018)
Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tiivistävät yhteistyötä kosteikkolintulajien elinympäristöjen suojelemiseksi (9.5.2018)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, puh. 029 516 2338
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, puh. 029 516 2391
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi