Siirry sisältöön

Luonnonvarakeskus toivoo metsästäjiltä vesilintujen siipinäytteitä

Luonnonvarakeskus (Luke) toivoo metsästäjien lähettävän siipinäytteitä metsästetyistä vesilinnuista. Näytteitä käytetään vesilintututkimukseen.

Luke määrittää siipinäytteistä lajin lisäksi sukupuolen ja iän. Näytteiden avulla selvitetään myös metsästyksen kohdistuminen eri lajeihin, saaliin ajallinen ja paikallinen vaihtelu, nuorien lintujen lentokyvyn kehittymisen aste ja vanhojen naaraiden sulkasadon ajoittuminen.

Vapaaehtoisia näytteiden lähettäjiä pyydetään ilmoittautumaan Luonnonvarakeskukselle suunnittelija Katja Ikoselle. Luke toimittaa hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua tarkemmat ohjeet siipinäytteen ottamisesta sekä näytepussit ja palautuskuoret näytteiden postittamiseksi. Siipinäytteiden postituksesta ei aiheudu kustannuksia lähettäjälle.

Näytekeräyksen tuloksista lähetetään palaute kerääjille ja tiedot julkaistaan Metsästäjä-lehdessä ja Luken verkkosivuilla.

Kuva: Sinisorsat. Katja Ikonen

Luonnonvarakeskuksen tiedote