Siirry sisältöön

Luonnonvarakeskus aloittaa susien pannoitukset

LUKELuonnonvarakeskus (Luke) aloittaa susien merkitsemisen helmikuussa Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Oulun riistakeskusten alueilla. Pääasiassa valtion mailla toteutettavat merkinnät jatkuvat huhtikuun puoliväliin asti.

Sudet etsitään ja nukutetaan yleensä helikopterista, minkä jälkeen susi mitataan ja varustetaan GPS-GSM-pannalla. Tänä vuonna kokeillaan myös uudempaa pantamallia, jonka toivotaan tehostavan havaintojen siirtymistä palvelimelle.

Merkinnät osana susikannan koon arviointia

Susikannan runsauden seurannassa keskeistä on reviirien kartoitus. Reviirien kartoittamiseen on käytetty pääasiassa satelliittiseurantatietoa niillä alueilla, joilla susia on onnistuttu pannoittamaan. GPS-paikannustietojen avulla pyritään vähentämään myös susien aiheuttamia metsästyskoiravahinkoja.

Luke on aloittanut tammikuussa 2017 susien kannanseurannan kehitysprojektin Itä-Suomessa. Kehitysprojektissa susien GPS-paikannustietoja hyödynnetään, jotta kannanarvioinnin menetelmistä saataisiin entistä luotettavampia.

Pantasusien paikannustietoja on julkaistu ensimmäisen kerran avoimessa Riistahavainnot.fi-palvelussa syksyllä 2013. Pannoitettavien susien liikkumista voi seurata palvelussa helmikuun ajan. Palvelu on kiinni suden lisääntymiskauden maaliskuusta heinäkuun loppuun, minkä jälkeen paikannustieto on taas nähtävissä.