Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus päättyy lahtivajoissa elokuun lopussa

Luonnonvaraisen riistan lihaa ei 31.8.2013 jälkeen voi enää tarkastaa paikassa, jonka kunnaneläinlääkäri on hyväksynyt luonnonvaraisen riistan teurastamiseen eli ns. lahtivajassa.

Lahtivajasta, jota ei ole hyväksytty riistankäsittelylaitokseksi, ei voi toimittaa lihaa liha-alan laitoksiin 1.9.2013 alkaen. Lahtivajoissa voidaan käsitellä ainoastaan tarkastamatonta riistan lihaa.

Luonnonvaraisen riistan lihaa voidaan 1.9.2013 jälkeen tarkastaa vain riistankäsittelylaitoksessa. Lahtivajoille, jotka täyttävät riistankäsittelylaitokselle asetetut vaatimukset, voidaan hakea hyväksyntää riistankäsittelylaitokseksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta. Luonnonvaraisen riistan teurastamiseen poroteurastamossa haetaan lupaa Lapin aluehallintovirastosta.

Tiedote Eviran sivuilla